Pracodawcy RP apelują o wprowadzenie podatku VAT w ochronie zdrowia

Zgodnie z polskim prawem usługi zdrowotne – zarówno te finansowane ze środków publicznych jak i prywatnych – są zwolnione z podatku VAT. Oznacza to, że podmioty inwestujące w unowocześnianie i rozwój infrastruktury nie są nagradzane możliwością odliczania kosztu poniesionego podatku VAT. Zdaniem Pracodawców RP to poważny błąd.

Temat VAT na usługi zdrowotne podniósł w interpelacji poseł Krzysztof Lipiec słusznie uzasadniając go koniecznością wsparcia rozwoju rynku i odejściem od systemu opieki zdrowotnej całkowicie finansowanego ze środków publicznych. W zgłoszonym w konkluzji postulacie wprowadzenia zerowej stawki VAT na świadczenia znalazły się jednak dwa błędy formalne dotyczące wysokości stawki VAT i zakresu jej stosowania. Spowodowały one odrzucenie postulatu przez Ministra Finansów z pominięciem istoty problemu. Warto podkreślić, że zdaniem Ministerstwa Finansów wprowadzenie podatku VAT uniemożliwia dyrektywa z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Po przeanalizowaniu wspomnianej dyrektywy, zdaniem Pracodawców RP na jej podstawie można wyodrębnić świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków prywatnych, na które może być wprowadzona stawka obniżona, jednak nie niższa niż 5 proc., co w polskim systemie oznacza możliwość wprowadzenia 7-procentowej stawki podatku VAT. Zgodnie z dyrektywą obligatoryjne zwolnienie usług medycznych dotyczy tylko i wyłącznie czynności podejmowanych przez podmioty prawa publicznego lub inne, działające na warunkach socjalnych porównywalnych do stosowanych w odniesieniu do instytucji prawa publicznego. Stanowisko Ministra Finansów przedstawione w odpowiedzi na interpelację, według którego zbiór ten obejmuje wszystkie świadczenia bez względu na płatnika, należy uznać za błędne. Z faktu, że funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej zarówno publicznych, jak i prywatnych, podlega reżimowi ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, nie wynika – jak twierdzi Minister Finansów – że spełniona pozostaje przesłanka zastosowania konkretnych przepisów dyrektywy w stosunku do wszystkich świadczeń.

Zdaniem Pracodawców RP wprowadzenie podatku VAT na usługi zdrowotne finansowane ze środków prywatnych umożliwi szybszy rozwój sektora ochrony zdrowia oraz częstszą rewitalizację infrastruktury medycznej w Polsce. Spowoduje to już w krótkiej perspektywie podniesienie jakości świadczonych usług, a ponadto pozwoli budżetowi państwa uzyskać dodatkowe środki. Poza tym podjęcie inwestycji medycznych wspartych mechanizmem podatku VAT przez inwestorów prywatnych odciąży inwestora publicznego w obowiązku rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia. W obecnej sytuacji, kiedy resort finansów szuka sposobów na pozyskanie dodatkowych pieniędzy wydaje się dziwne, że nie korzysta ze swoich uprawnień w zakresie opodatkowania usług zdrowotnych finansowanych ze środków prywatnych. Dlatego też apelujemy o niezwłoczne podjęcie prac nad wprowadzeniem tego podatku, gdyż przyniesie to przede wszystkim korzyści pacjentom, którzy będą uzyskają lepsze warunki leczenia.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu