Polacy zalegają na coraz większe kwoty

Tylko w ciągu kwartału ogólna kwota przeterminowanych zobowiązań wzrosła o ponad 15% i obecnie wynosi 21,97 miliarda złotych – wynika z najnowszej 13. edycji raportu InfoDług, opublikowanego przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

Przeszło 1,92 miliona osób w Polsce ma problemy ze spłatą swoich zobowiązań finansowych. Dłużnicy w wieku 60+, stanowią jedynie 17,62% wszystkich klientów podwyższonego ryzyka, co czyni tę grupę wiekową jedną z najmniej dotkniętych problemem zadłużenia.

Ogólna kwota zaległego zadłużenia wzrosła w przeciągu ostatniego kwartału o ponad 2,91 miliarda złotych (15%), a na przestrzeni ostatniego roku niespłacane zadłużenie zwiększyło się o 82%. Rośnie również liczba osób, które mają problem z terminowym regulowaniem należności, w ciągu ostatnich trzech miesięcy przybyło ich 106 870. Kwartalny wzrost liczby niesolidnych dłużników wyniósł 5,86%. Średnia kwota zaległego zadłużenia w sierpniu 2010 r. wyniosła 11 395 złotych, co oznacza, że w ostatnim kwartale zwiększyła się o 926 złotych, czyli 8,84%.

„Wartość zaległych płatności w ostatnim czasie wzrasta znacznie dynamiczniej niż liczba nowych dłużników. Przekłada się to na coraz większe kwoty zadłużenia. Tylko na przestrzeni ostatnich dwóch lat odnotowaliśmy wzrost średniego zadłużenia statystycznego dłużnika o niemal 95% – mówi Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu BIG InfoMonitor. „Rekordzistą wśród polskich dłużników jest mieszkaniec województwa mazowieckiego, który zalega na kwotę przekraczającą 84 miliony złotych” – dodaje Hildebrand.

42% osób czasowo zalegających z płatnościami to „drobni dłużnicy”, którzy posiadają zadłużenie nie przekraczające 2000 złotych. Należy podkreślić, że trzeci kwartał z rzędu odnotowano spadek, o ponad 2%, odsetka drobnych dłużników. Jednocześnie w ciągu ostatnich trzech miesięcy przybyło przeszło 15% „nowych” dłużników zalegających z płatnościami na kwoty powyżej 10 000 zł.

Średnio 5,1% Polaków nie reguluje swoich zobowiązań terminowo. W tej grupie niemal najmniejszy odsetek stanowią osoby w wieku 60+. Należy jednak zauważyć, że w ciągu ostatniego roku przybyło 145 794 dłużników w wieku 60+ – jest to roczny przyrost o ponad 75%. Niepokojąca jest niemal trzykrotnie większa dynamika wzrostu ilości dłużników w wieku 60+ w stosunku do ilości wszystkich dłużników, lecz nadal takie osoby stanowią jedynie 17,62% polskich dłużników.

„Pomimo znaczącego wzrostu liczby dłużników w wieku 60+, jest to jedna z najbardziej rzetelnych płatniczo grup konsumentów. Średnie zaległe zadłużenie osób będących w wieku 60 lat lub więcej, wynosi 5225 zł i jest przeszło dwa razy niższe od zaległości statystycznego klienta podwyższonego ryzyka.”

– komentuje Mariusz Hildebrand

Klient podwyższonego ryzyka to osoba, która zalega z terminowymi płatnościami. Na całościową kwotę zaległych płatności składają się zobowiązania wynikające z niespłacanych kredytów bankowych, pożyczek, opłat leasingowych, a także opłat za media, usługi telekomunikacyjne, czynsz za mieszkanie czy należności alimentacyjne.

Warto wiedzieć, że każdy raz na pół roku ma możliwość bezpłatnego sprawdzenia, czy znalazł się w Rejestrze Dłużników Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz kto i jaką informację umieścił na jego temat. Może również pobrać Raport Konsumencki w Biurze Informacji Kredytowej. Jeśli okaże się, że dane są błędne lub nieprawdziwe, należy zgłosić się do firmy, która taką informację przekazała z żądaniem weryfikacji danych. Dzięki nowej ustawie o BIG również osoby fizyczne, posiadające tytuł wykonawczy, mogą przekazywać dane o dłużnikach do Biura Informacji Gospodarczej.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu