Park lokomotyw stale się powiększa

Dwa elektryczne, wielosystemowe TRAXX-y dotarły już do Gdańska na bocznicę LOTOS Kolej. To efekt realizacji umowy leasingowej, jaką kolejowa spółka LOTOSU podpisała w lipcu z firmą Railpool Gmbh. W okresie styczeń-lipiec 2010 LOTOS Kolej przewiozła już w sumie 4,5 mln ton towarów.

Zgodnie z zapisami umowy w późniejszym terminie LOTOS Kolej wydzierżawi jeszcze 3 kolejne lokomotywy tego typu. Wszystkie pojazdy wyleasingowano na okres 5 lat.

LOTOS Kolej współpracuje z Railpool Gmbh już od 2009 r. Do tej pory, na bazie umowy leasingowej z niemieckim partnerem, spółka eksploatowała 9 elektrycznych TRAXX-ów, produkowanych przez Bombardiera.

– Od sierpnia wykorzystujemy również 3 lokomotywy Eurosprinter Siemensa, które dzierżawimy do końca listopada 2010 – informuje Henryk Gruca, prezes LOTOS Kolej. – W tym roku czeka nas przewiezienie nawet 8 milionów ton towarów. Aby ten ambitny cel zrealizować musimy dysponować flotą nowoczesnych lokomotyw. Zwiększone przewozy wynikają przede wszystkim ze wzrostu produkcji gdańskiej rafinerii, związanego ze skuteczną realizacją Programu 10+.

W okresie maj-wrzesień 2011 r. planowana jest dostawa 10 lokomotyw spalinowych Bombardier TRAXX DE. Lokomotywy TRAXX DE będą wykorzystywane przez LOTOS Kolej do obsługi ruchu towarowego w Polsce na liniach niezelektryfikowanych.

LOTOS Kolej do końca przyszłego roku planuje rozszerzenie parku nowoczesnych lokomotyw do około 25-30 pojazdów. Obecnie spółka eksploatuje 90 lokomotyw różnych typów.

LOTOS Kolej, spółka zależna Grupy LOTOS S.A., należy do największych prywatnych przewoźników kolejowych w kraju. W 2009 r. spółka przewiozła ponad 6 mln ton produktów. Jej udział w rynku przewozów towarowych wzrósł do blisko 6,8 proc. w I półroczu 2010 r. wobec 5,4 proc. w 2009 r.

LOTOS Kolej koncentruje się na realizacji potrzeb przewozowych grupy kapitałowej LOTOS, świadcząc usługi przewozowe na terenie całego kraju. Spółka uruchamia średnio 100 pociągów dziennie (95 w relacjach krajowych oraz 5 we współpracy z przewoźnikami zagranicznymi w relacjach międzynarodowych).

LOTOS Kolej należy do najlepiej  postrzeganych przewoźników kolejowych pod względem jakości świadczonych usług przewozowych.

źródło/autor: LOTOS

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu