Jak poprawić sytuację osób 50+ na rynku pracy?

W Polsce zatrudnionych jest tylko 32 proc. osób w wieku 55-64 lat. To jeden z najniższych wskaźników w krajach Unii Europejskiej. W Szwecji pracuje w tym wieku 70 proc. osób, w Wielkiej Brytanii 58 proc. Polacy odchodzą na emeryturę średnio już w wieku 58 lat, co oznacza, że przez jedną trzecią życia są bierni zawodowo.

Społeczeństwo się starzeje i ten proces będzie się pogłębiał, co w połączeniu z niską aktywnością zawodową osób 50+ doprowadzi do sytuacji, w której pracująca mniejszość będzie utrzymywać niepracującą większość. To będzie miało fatalne skutki dla gospodarki, systemu ubezpieczeń społecznych i całego społeczeństwa. Według szacunków w 2050 roku połowa ludności w Europie osiągnie wiek emerytalny, co spowoduje, że zabraknie nawet 160 mln pracowników.

„Aby zmienić ten stan rzeczy nie wystarczy przeprowadzić reformy emerytalnej, np. podnosząc wiek emerytalny, ale także trzeba zachęcić osoby 50+ do ponownej aktywności zawodowej. Konieczna jest zmiana nastawienia do tej grupy osób nie tylko ze strony rządu, ale także pracodawców i pracowników” – komentuje dr Jacek Męcina, doradca zarządu PKPP Lewiatan.

Niezbędna jest przebudowa rynku pracy i polityki personalnej w firmach i instytucjach, tak aby jej integralnym elementem był stały rozwój pracownika, edukacja, inwestycja w szkolenia i profilaktyka zdrowotna.

„Aby wydłużyć aktywność zawodową osób 50+ potrzebne są kompleksowe działania państwa skierowane zarówno do pracowników, jak i pracodawców. Na przykład w Japonii zachęca się do zatrudniania na umowę zlecenie osób przebywających na emeryturze, dotuje pracodawców, którzy zatrudniają osoby starsze, przeznacza spore pieniądze na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników w średnim i starszym wieku” – dodaje Tomasz Schimanek, ekspert Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Akademia Rozwoju Filantropii, we współpracy z PKPP Lewiatan, ogłosiła II edycję ogólnopolskiego konkursu, w którym nagrodzeni zostaną pracodawcy oraz instytucje rynku pracy, które właśnie wdrażają rozwiązania przyjazne osobom 50+. Mogą one dotyczyć zatrudniania pracowników, zarządzania zasobami ludzkimi w firmie, rozwoju ich potencjału zawodowego, czy też wykorzystania ich wiedzy i doświadczeń w rozwoju młodszych pracowników. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane od 2 września do 6 października br. Szczegóły dotyczące regulaminu konkursu dostępne są na stronie internetowej www.zysk50plus.pl.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu