Forum TFI przejmuje zarządzanie funduszem od Spatium TFI

Forum TFI SA – jeden z liderów na rynku funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych w Polsce – otrzymało zgodę UOKiK na przejęcie zarządzania Spatium Aktywów Niepublicznych II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Jest to już 30 fundusz w portfolio Forum TFI SA, a po przejęciu będzie nosił nazwę Forum XXXVII.

Na rynku funduszy zamkniętych będziemy obserwowali w najbliższym czasie intensywną konsolidację. W dobie kryzysu i podejmowanych oszczędności, akcjonariusze wielu TFI szczególną uwagę zaczęli przywiązywać do kosztów zarządzania. Z punktu widzenia zarówno inwestorów, jak i udziałowców TFI, optymalizacja tych wydatków jest bardzo istotnym czynnikiem, który wpływa bezpośrednio na wyniki funduszy inwestycyjnych i jakość samego zarządzania.

„Nie istnieją gotowe i standardowe rozwiązania, które będą efektywne i wygodne dla inwestora w długiej perspektywie działania. Kluczem do sukcesu jest szycie ich na miarę. Zarządzanie funduszem wymaga dokładnego poznania filozofii realizowanych inwestycji i ogromnego zaangażowania towarzystwa w poszukiwanie indywidualnych rozwiązań dla efektywnego pomnażania wartości aktywów, które wchodzą w portfel funduszu. To właśnie oferujemy naszym klientom” – powiedział Witold Obszyński, wiceprezes Forum TFI.

Forum TFI specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami prywatnych aktywów przygotowywanymi na miarę potrzeb, możliwości i oczekiwań klientów. Źródłem sukcesu towarzystwa jest efektywne konstruowanie struktury funduszy i ich polityki inwestycyjnej, zarówno z punktu widzenia aktualnych parametrów aktywów, jak i długoterminowej wizji ich pomnażania. Jak wskazują doświadczenia Forum TFI, zastosowanie formuły FIZ pozwala zwiększyć efektywność finansową prowadzonych inwestycji, co czyni je bardziej konkurencyjnymi i otwiera nowe możliwości rozwoju.

1 Forum TFI, UOKiK, Witold Obszyński

W portfelu Forum TFI znajduje się obecnie 30 funduszy inwestycyjnych zamkniętych o wartości ponad 2,5 mld złotych. Są wśród nich m.in. Marmaid Forum FIZ, RE FIZ, Gant FIZ, Comarch Management Finance FIZ, Skalski FIZ. Forum utworzyło również Fundusz Aktywnej Alokacji zarządzany przez Deutsche Bank, który został zaoferowany klientom private bankingu tego Banku. Dzięki przyrostowi aktywów w istniejących i nowych funduszach, spodziewana ogólna ich wartość w do końca roku 2010 może osiągnąć poziom 3 miliardów złotych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu