„Inwestowanie z WIGorem” – ruszyła subskrypcja Indywidualnego Inwestycyjnego Ubezpieczenia na Życie WIG 20

Citi Handlowy i PZU Życie SA rozpoczynają subskrypcję Indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie. Poza perspektywą wyższego niż na lokatach zysku, inwestorzy otrzymują gwarancję zwrotu 100 proc. zainwestowanego kapitału na zakończenie okresu ochrony ubezpieczeniowej. Zysk to bonus inwestycyjny, którego wysokość zależy od zachowania Indeksu WIG 20. Subskrypcja potrwa do 15 października 2010 roku.

Pod hasłem „Inwestuj z WIGorem” prezentujemy subskrypcję inwestycyjnego ubezpieczenia na życie WIG 20 realizowaną wspólnie przez Citi Handlowy oraz PZU Życie SA, tłumaczy Iwona Kowalik-Urbańska, Dyrektor Departamentu produktów Inwestycyjnych i Zarządzania Usługami Maklerskimi, Jak wskazują analitycy, wysoka dynamika produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej może pozytywnie wpłynąć na wzrost gospodarczy w Polsce. Prognozuje się, że ten przekroczy oczekiwania rynku i znacznie przewyższy poziom 3 proc. Podobnie spodziewać się można, że notowania największych spółek giełdowych będą dynamicznie rosły. Konstrukcja inwestycyjnego ubezpieczenia na życie WIG 20 pozwala naszym klientom skorzystać z tych zmian Indeksu WIG 20, przy jednoczesnej ochronie 100 proc zainwestowanego przez nich kapitału na zakończenie okresu ochrony ubezpieczeniowej.

Indywidualne inwestycyjne ubezpieczenie na życie „Inwestuj z WIGorem – subskrypcja WIG 20” to połączenie bezpieczeństwa inwestycji z możliwością osiągnięcia wyższej stopy zwrotu niż w tradycyjnych produktach oszczędnościowych.

Strategia inwestycyjna produktu oparta jest o indeks WIG20, który grupuje 20 największych spółek akcyjnych warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Jeśli w trakcie trwania inwestycji indeks WIG20 wzrośnie powyżej poziomu początkowego, klienci oprócz 100 proc. zainwestowanej składki będą mogli otrzymać tzw. bonus inwestycyjny. Maksymalna wysokość bonusa może wynieść do 39,9 – 59,9 proc. kwoty składki (ostateczna wartość zostanie określona po zakończeniu subskrypcji). W sytuacji, gdy wartość Indeksu WIG 20 wzrośnie powyżej wskazanego powyżej poziomu maksymalnego, klient otrzyma bonus w wysokości 12 proc. składki.

Oferta przygotowana została przez Citi Handlowy i PZU Życie SA. Bank pełni w tym przypadku rolę agenta ubezpieczeniowego. W związku z tym, że produkt ma konstrukcję ubezpieczenia na życie i dożycie, wypracowany bonus inwestycyjny, jako część świadczenia ubezpieczeniowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych. Sposób opodatkowania zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości.

Minimalna kwota składki wynosi 5 000 zł. Subskrypcja Indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie „Inwestuj z WIGorem – subskrypcja WIG 20” potrwa do 15 października 2010 roku. Okres trwania ochrony to 3 lata.

Szczegółowe zasady na jakich oferowane jest ubezpieczenie określone są w Ogólnych warunkach Indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie (OWU). Z OWU klienci zapoznać się mogą w oddziałach Citi Handlowy oraz na stronie www.online.citibank.pl. Ze szczegółami zasad funkcjonowania produktu, ryzyka inwestycyjnego, kosztów związanych z produktem oraz opisem formuły obliczania bonusa inwestycyjnego można zapoznać się w oddziale Citi Handlowy.

źródło/autor: Citi Handlowy

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu