ZUE S.A., jako lider konsorcjum, podpisuje umowę z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

  • przez

ZUE S.A., jeden z czołowych podmiotów działających na polskim rynku budownictwa komunikacyjnej infrastruktury miejskiej oraz kolejowej, podpisał, działając w imieniu konsorcjum, umowę z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej z siedzibą w Bydgoszczy, na łączną kwotę 57,72 mln zł netto. Zgodnie z umową konsorcjum, ZUE S.A. jest uprawniona do wynagrodzenia w wysokości 21,87 mln zł w ramach powyższej kwoty (czyli ok. 38% całości wynagrodzenia konsorcjum).

Przedmiotem umowy jest budowa linii tramwajowej z rozbudową ulic Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowej i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy. W skład konsorcjum, oprócz ZUE S.A., pełniącej rolę lidera konsorcjum, wchodzą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Kobylarni, Firma Torowo-Spawalnicza „SPAW-TOR” Wiesław Michnik z siedzibą w Krakowie, oraz Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych „TOR-KRAK” sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie. Termin zakończenia prac to 23 listopada 2012 roku.

ZUE S.A. 20 sierpnia opublikowała prospekt emisyjny. Oferta publiczna i debiut giełdowy ZUE S.A. planowane są na wrzesień tego roku.

„Nasz backlog umów podpisanych na lata 2010-2011 jest już w dużej mierze wypełniony. Cieszy nas więc kolejna umowa, której czas realizacji częściowo przypadnie także na rok 2012. Prace przy projekcie planujemy rozpocząć już na przełomie sierpnia i września.” – powiedział Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE S.A.

„W tej chwili koncentrujemy się na naszej ofercie publicznej i przygotowujemy się do spotkań z inwestorami, które się wkrótce rozpoczną. Jesteśmy jednym z najbardziej doświadczonych i kompetentnych podmiotów na rynku budownictwa miejskiej i kolejowej infrastruktury komunikacyjnej. Ogromne planowane wydatki na inwestycje infrastrukturalne w Polsce w kolejnych latach sprawiają, że przed Grupą Kapitałową ZUE otwierają się szerokie możliwości rozwoju. Pozyskanie środków finansowych poprzez publiczną ofertę akcji ZUE S.A. ma na celu pełne wykorzystanie przez naszą Grupę potencjału, jaki oferują świetne perspektywy rozwoju rynku, w którym się specjalizujemy.” – dodał Wiesław Nowak.