LST CAPITAL S.A. powiększył portfel o kolejną spółkę z sektora e-commerce – Podbij.pl

LST CAPITAL S.A. – fundusz typu VC/PE – na mocy umowy inwestycyjnej ze spółką Irena Enterprise sp. z o.o. nabył 34,99% udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym portalu aukcyjnego „Podbij.pl”. LST CAPITAL S.A. oraz podmioty wskazane przez fundusz objęły 299 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy za kwotę 350.000,00 zł, łącznie będą reprezentowały 41,18% kapitału zakładowego. Docelowo portal „Podbij.pl” zostanie wprowadzony do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. W planach LST Capital S.A. są kolejne inwestycje w podmioty z sektora e-commerce.

Objęcie udziałów Spółki jest wynikiem realizacji I etapu umowy inwestycyjnej zawartej dniu 27 lipca 2010 roku ze Spółką oraz głównymi udziałowcami Spółki tj.: WEVINO LIMITED z siedzibą w Limassol na Cyprze oraz OXELEO LIMITED z siedzibą w Limassol na Cyprze (Wspólnicy).

-„Portal aukcyjny „Podbij.pl” jest jednym z dwóch wiodących podmiotów typu „allpay” na tym rynku w Polsce. Od początku istnienia wzbudzał duże zainteresowanie ze względu na nietypową konstrukcję sprzedaży. Z naszym udziałem jeszcze w tym roku w portalu zostaną wprowadzone bardzo innowacyjne usługi. Z całą pewnością zwrócą one uwagę użytkowników. Zarówno już istniejących jak i nowych. Obecnie zarejestrowanych jest około 200.000 użytkowników. Liczymy że liczba ta znacząco wzrośnie. Najważniejszym powodem będzie nowy typ licytacji, jaki wprowadzimy jeszcze w październiku. Zapraszamy wszystkich do odwiedzania strony podbij.pl i baczne śledzenie zmian jakie będą zachodziły na portalu podbij.pl. Liczę że wszyscy będziemy mogli stać się ich uczestnikami. Dla nas oczywiście najważniejsze jest to aby stworzyć Spółce klimat, który zapewnie jej znaczący wzrost, a w przypadku tego typu portali innowacyjność jest czynnikiem który potrafi przyciągnąć rzesze użytkowników. Docelowo zamierzamy wprowadzić Podbij.pl na rynek NewConnect i stanie się to tak szybko jak to jest możliwe. W tej chwili priorytetem dla nas jest budowa jego wartości.” – mówi Dariusz Janus, Prezes Zarządu LST CAPITAL S.A.

Nabycie udziałów w portalu Pobij.pl zostało sfinansowane z Publicznej Oferty Akcji Serii G, w ramach której LST Capital S.A. pozyskał 12,7 mln zł.

-„Cały czas pracujemy nad kilkoma dużymi projektami z branży technologicznej. W tym zakresie nasza uwaga jest skupiona na inwestycjach, które skupiają duże społeczności internetowe. Obecnie pracujemy nad biznesem opartym o geolokalizację, wykorzystywaną przez portale społecznościowe oraz przez społeczności zbierające się wokół homogennych potrzeb i zainteresowań. Liczę, że niebawem będziemy mogli poinformować o tym fakcie znacznie pełniej” – mówi Dariusz Janus, Prezes Zarządu LST CAPITAL S.A.

LST Capital S.A. zadebiutował na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dnia 26 maja 2010 roku.

źródło/autor: LST CAPITAL