Emmerson S.A. rozszerza grupę

Emmerson S.A. – jedna z najbardziej znanych firm działających na rynku nieruchomości w Polsce – utworzyła wraz z Privilege Capital Management (spółką zależną Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A.) spółkę akcyjną pod nazwą Emmerson Capital S.A. Przedmiotem działalności Emmerson Capital S.A. będzie nabywanie nieruchomości na terenie Polski. Emmerson Capital S.A. zadebiutuje na rynku NewConnect w I połowie 2011 r.

„Systematyczna analiza rynku nieruchomości pozwala nam na dobrą orientację we wszystkich jego segmentach, przez co jesteśmy w stanie realnie ocenić atrakcyjność danego obszaru rynku pod kątem ewentualnego rozwoju naszej grupy. Obecnie rozszerzamy działalność w zakresie obrotu nieruchomościami na własny rachunek. Wraz z Privilege Capital Management utworzyliśmy spółkę Emmerson Capital S.A., która będzie się zajmowała nabywaniem nieruchomości mieszkalnych, komercyjnych oraz gruntów na rachunek własny na obszarze całej Polski. Środki na finansowanie nieruchomości będziemy chcieli pozyskać od inwestorów w ramach prywatnych emisji akcji. Docelowo zamierzamy wprowadzić Emmerson Capital S.A. do obrotu na rynku alternatywnym, co powinno nastąpić w I połowie przyszłego roku.” – mówi Marek Krajewski, Prezes Zarządu Emmerson S.A.

W ramach zawartego porozumienia Emmerson S.A. objął akcje stanowiące ok. 34% udziału w kapitale zakładowym i ok. 39% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Emmerson Capital S.A. W akcjonariacie Emmerson Capital S.A. znajduje się także Prezes Zarządu Emmerson S.A. – Marek Krajewski, który posiada 10% udziału w kapitale zakładowym i 6,76% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu spółki Emmerson Capital S.A.

W połowie sierpnia br. Emmerson S.A. ruszył z budową sieci franczyzowej. Na mocy podpisanej umowy pierwsze biuro franczyzowe zostanie uruchomione 15 września br. w Białymstoku. Do końca 2011 r. planowane otwarcie co najmniej 30 takich biur.

źródło/autor: Emmerson