Emisja akcji ViDiS S.A. zakończona sukcesem

ViDiS S.A. – wyspecjalizowany dystrybutor urządzeń audiowizualnych – zakończył sukcesem prywatną emisję akcji, w ramach której pozyskał 1,2 mln zł. Debiut spółki na rynku NewConnect planowany jest na wrzesień. Pozyskane środki zwiększą kapitał obrotowy VIDIS, co pozwoli spółce zwiększyć skalę zamówień oraz realizowaną sprzedaż. Funkcję oferującego pełnił Wrocławski Dom Maklerski S.A., autoryzowanym doradcą jest CEE Capital sp. z o.o.

– „Do emisji zaprosiliśmy inwestorów, którzy potraktują spółkę średnio i długoterminowo, stąd też zdecydowaliśmy się wyznaczyć próg minimalnej inwestycji na poziomie 150 tys. zł. Liczymy, że taki dobór akcjonariatu znajdzie odzwierciedlenie m.in. w zachowaniu kursu po debiucie. Jednakże, mimo dość wysokich wymagań emisje udało się bardzo sprawnie uplasować, co wynikało głównie z bardzo dobrego odbioru naszej koncepcji prowadzenia biznesu. Warto zwrócić uwagę, że od początku naszej działalności jesteśmy spółką rentowną, a z roku na rok udaje nam się poprawić wynik finansowy. W kontekście zrealizowanej emisji akcji zwiększenie środków obrotowych pozwoli nam na dalszy stabilny wzrost przychodów, a po zakończeniu najbardziej kapitałochłonnych działań inwestycyjnych spodziewamy się także istotnych wzrostów na poziomie zysku netto.” – mówi Tomasz Kliczkowski, Wiceprezes Zarządu ViDiS S.A.

VIDIS S.A. działa od 2005 roku i aktualnie generuje przychody ze sprzedaży na poziomie 20 mln zł oraz ponad 1,5 mln zł zysku netto.

źródło/autor: VIDIS