Dobre wyniki pomimo spadającego i bardzo konkurencyjnego rynku

W pierwszej połowie 2010 r. Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. osiągnęła dobre wyniki pomimo spadku całego rynku piwa w Polsce. Pozytywny wpływ na nasze rezultaty miała koncentracja na analizie kosztów, wzmocnienie kursu złotego oraz polepszenie wydajności i efektywności systemu sprzedaży i dystrybucji.

Skonsolidowany zysk Grupy z działalności operacyjnej wyniósł 216 mln zł w porównaniu z 188 mln zł w analogicznym okresie roku 2009 a skonsolidowany dochód całkowity 159 mln zł w porównaniu z kwotą 130 mln zł w roku 2009. W 2010 roku polski rynek piwa utrzymywał tendencję spadkową (chociaż spadek był mniejszy niż w 2009 r.), co spowodowało 3,0 proc. zmniejszenie skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży Grupy do wysokości 1 729 mln zł.

Pomimo kurczącego się rynku piwa, eksport produktów Grupy zwiększył się o ponad 30 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2009 r. i był to wynik wyższy niż średnia dla całości eksportu polskich piw. Największa dynamikę wzrostu zanotowały marki Żywiec i Warka. Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja i Kanada pozostają największymi rynkami eksportowymi Grupy.

źródło/autor: Żywiec