Biodata, czyli sposób na zmniejszenie rotacji pracowników

Rotacja pracowników w firmie jest zjawiskiem bardzo kosztownym. Jak dowodzą badania, zmniejszenie jej zaledwie o 1%, w firmie zatrudniającej 3 000 pracowników, może przynieść nawet kilka milionów złotych oszczędności. Narzędziem pozwalającym na uzyskanie takich efektów jest analiza danych z użyciem biodata (dane biograficzne)

Analizy przeprowadzone na amerykańskiej służbie zdrowia pokazały, że zmiana na stanowisku pielęgniarki, w zależności od jej specjalizacji, kosztuje od 10.000$ aż do 64.000$. W przypadku zmian na wyższych stanowiskach koszty te odpowiednio rosną, na przykład zastąpienie lekarza pierwszego kontaktu wiąże się z wydatkiem na poziomie co najmniej 40.050 $.

– Rotacja pracowników może być spowodowana przez różne czynniki, z których najważniejszymi są ich niska wydajność oraz wysokie prawdopodobieństwo opuszczenia pracy. Analiza biodata (informacje biograficzne) jest jedną z metod, które pozwala na zdecydowane obniżenie poziomu zmian personalnych na poszczególnych stanowiskach w przedsiębiorstwie. – opisuje dr Krzysztof Fronczyk z Instytutu Analiz im. Karola Gaussa. – Korzystając z takiej metody zbiera się informacje dotyczące dotychczasowego życia, zachowań oraz doświadczeń zawodowych kandydatów do pracy. Obszary wchodzące w zakres analiz biodata mogą dotyczyć nie tylko weryfikowalnych faktów, ale również opinii, wartości, przekonań oraz postaw potencjalnego pracownika. – kontynuuje.

Pozornie nieistotne dane takie jak: płeć, wiek, częstotliwość zmiany pracy, staż pracy, wykształcenie i zainteresowania mają kluczowe. W zależności od typu wykonywanej pracy jak i specyfiki biznesu, wzór na najbardziej wydajnych, lojalnych i efektywnych pracowników jest inny a kombinacja powyższych cech może dać zaskakujące rezultaty.

Biodata (dane biograficzne) pozwala nie tylko na oszczędności finansowe. – Co więcej jest to także czynnik zwiększający jakość usług oferowanych przez firmę, co z kolei może zwiększyć satysfakcję klientów oraz może mieć pozytywny wpływ na jej wizerunek. – dodaje Krzysztof Fronczyk

Jak wskazują badania, wyniki analiz biodata (danych biograficznych) jest związany z wydajnością kandydata w pracy i prawdopodobieństwem opuszczenia jej przez niego. Studiowanie danych dotyczących postaw oraz przeszłości potencjalnego pracownika umożliwia w dużym stopniu przewidzenie jego zachowań w przyszłej pracy.

źródło/autor: Instytut Analiz im. Karola Gaussa