Polsko-Rosyjskie Forum Gospodarcze – kolejny krok do umocnienia partnerskich stosunków

25 października br. odbędzie się w Warszawie Polsko-Rosyjskie Forum Gospodarcze zainicjowane przez redakcję miesięcznika Businessman.pl oraz Businessman Institute. Celem Forum jest zbudowanie płaszczyzny wymiany poglądów i współpracy między środowiskami biznesowymi i politycznymi obu krajów oraz zapoczątkowanie nowego cyklu spotkań biznesowych, które – zgodnie z intencją pomysłodawców Forum – w przyszłości przełożą się na konkretne efekty handlowe.

W programie przewidziano między innymi dyskusję panelową dotyczącą perspektyw rozwoju polsko-rosyjskich stosunków gospodarczych, a także barier instytucjonalnych, prawnych, ekonomicznych, historycznych. Nie zabraknie prezentacji rozwoju współpracy w skali mikro, w szczególności w rejonie przygranicznym Obwodu Kaliningradzkiego, a także wystąpień przedstawicieli wiodących firm polskich i rosyjskich, które z sukcesem prowadzą działalność na obu rynkach.

Rosja i Polska są ważnymi krajami i największymi gospodarkami Europy Środkowo–Wschodniej, przez co skala ich wzajemnej współpracy ma ogromny wpływ na przyszłość gospodarczą całego regionu. Z Rosji sprowadzamy głównie ropę i gaz ziemny. Z kolei Polska eksportuje do Rosji m.in. artykuły rolno-spożywcze i wyroby chemiczne. Według danych resortu gospodarki, w 2009 roku obroty handlowe między Polską a Rosją wyniosły 17,8 mld dolarów. W całym 2008 roku było to 29,5 mld dolarów, a rok wcześniej – 20,8 mld dolarów.

Mimo, że Rosja jest trzecim co do wielkości polskim partnerem handlowym w imporcie oraz siódmym w eksporcie nasze kraje ciągle nie wykorzystują w dostatecznym stopniu szans współpracy gospodarczej tworzonych przez bliskie sąsiedztwo, wielkość rynków i potencjał rozwojowy. Dlatego tak ważne są wszelkie działania integrujące środowiska handlowe obu krajów i stąd inicjatywa cyklicznych spotkań, które będą temu służyły.

Wśród uczestników Forum organizatorzy spodziewają się między innymi przedstawicieli polskiego resortu gospodarki, organizacji biznesowych, Ambasady Rosyjskiej, Polsko-Rosyjskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej, polityków z obu stron granicy, ekonomistów, a przede wszystkim przedstawicieli biznesu z obu krajów.