Oświadczenie w sprawie pisma Poczty Polskiej dotyczącego wypłaty odszkodowania przez Integer.pl

Integer.pl – czołowa polska grupa pocztowa i niezależny operator finansowy – podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko w kwestii żądań Poczty Polskiej, dotyczących wypłaty przez Integer.pl oraz InPost odszkodowania na kwotę ponad 69,5 mln zł. Spółka uznaje żądania Poczty za całkowicie bezzasadne.

Podkreślamy jednocześnie, że wezwanie przesłane Integerowi przez Pocztę Polską nie zawiera żadnego merytorycznego uzasadnienia, a wskazane w nim postulaty nie znajdują podstaw faktycznych oraz prawnych.

Pragniemy zauważyć, że – zgodnie ze stanowiskiem UKE, wyrażonym przez jego prezes, p. Annę Streżyńską na łamach Dziennika Gazety Prawnej w dniu 18 sierpnia 2010 roku („To rząd walczy z blaszkami, nie ja”, s. 2) – przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przez operatora przesyłki obciążonej przez jej nadawcę nie stanowi naruszenia Ustawy Prawo pocztowe. Tym samym Zarząd Integer.pl zapewnia – również w oparciu o wyniki dotychczas przeprowadzonych w spółce kontroli UKE – że spółki należące do Grupy, w tym InPost, działają zgodnie z obowiązującym w Polsce Prawem pocztowym i jego wykładnią.

Niedopuszczalna jest sytuacja, by – w imię walki o utrzymanie monopolu na rynku usług pocztowych i tym samym działanie na szkodę klientów – instytucja dotowana pośrednio przez obywateli i działająca pod nadzorem państwa naruszała i podważała dobre imię oraz wiarygodność spółek konkurencyjnych, funkcjonujących zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Działanie to – w przypadku nie uznania winy prywatnych operatorów pocztowych przez niezależne sądy – wygeneruje kolejne wielomilionowe straty Poczty Polskiej, narażając tym samym instytucję państwową na pokrycie kosztów procesu sądowego z budżetu państwa.

Zapewniamy tym samym, że jako znana i ceniona spółka giełdowa, Integer.pl – po przeprowadzeniu oceny skutków działania Poczty Polskiej, wynikających ze skierowania przeciwko spółce bezpodstawnych żądań – podejmie wszelkie możliwe kroki, w tym środki prawne, mające na celu ochronę dobrego imienia Grupy oraz jej akcjonariuszy.

źródło/autor: Integer.pl