Od mleczarni do kawiarni. Komu faktor przychylniejszy?

Factoring jest coraz popularniejszą w kraju formą finansowania przedsiębiorstw skierowaną do wszystkich firm. Z oferty może skorzystać większość przedsiębiorstw, spełniających określone warunki. Czy branża w której działa firma ma dla faktora znaczenie?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy jego firma może skorzystać z usług faktora. Wbrew ogólnemu przekonaniu, branża w której działa firma nie ma tak wielkiego znaczenia jak by się wydawało. Według definicji Ottawskiej (1988), do zadań firmy factoringowej należy przede wszystkim: wykup i finansowanie należności, prowadzenie sprawozdań i kont dłużników, egzekwowanie należności oraz przejmowanie ryzyka wypłacalności dłużników. Natomiast typowa firma korzystająca z factoringu to przedsiębiorstwo, które prowadzi sprzedaż z odroczoną płatnością, potrzebuje elastycznego finansowania, stale współpracuje z odbiorcami, ma problemy z uzyskaniem kredytu, którego sprzedaż charakteryzuje się sezonowością. Z definicji absolutnie nie wynika, czy i jaki wpływ na umowę faktoringową ma branża w której firma prosperuje.

Dowodem na to jest ogólny przekrój firm, którzy są ich klientami. Głównym warunkiem charakteryzującym firmy obsługiwane przez faktorów są przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą z odroczonymi płatnościami, które nie chcą brać kredytu lub/i potrzebują alternatywnego źródła finansowania.

Decyzję o podpisaniu umowy factoringowej podejmuje się ze względu na powyższe warunki. Oczywiście są branże którym ten sposób finansowania jest po prostu nie potrzebny. Jak wynika z przeglądu klientów największych firm factoringowych w Polsce, z formalnego punktu widzenia nie obsługuje się firm z branż zajmujących się sprzedażą detaliczną, komisową i gotówkową. Nie znajdzie się również wśród klientów firm z branży jubilerskiej oraz zabawkarskiej. Wszystko jednak zależy od negocjacji umowy z faktorem.

Są również branże, które zdecydowanie chętniej korzystają z usług factoringowych niż inne. Tu najczęściej wymienia się przedsiębiorstwa działające w branży chemicznej, meblowej czy energetycznej, ale jak już wspominano nie ma tu reguły. To od indywidualnego charakteru firmy, jej oczekiwań i możliwości a przede wszystkim potrzeb, uzależniona jest możliwość tego rodzaju finansowania. Faktor ocenia jaka jest sytuacja finansowo-ekonomiczna dłużnika, w szczególności sprawdzając bezpieczeństwo takich transakcji. To od tych czynników będzie zależała zgoda na nawiązanie współpracy.

Jak widać specyfika rynku faktorów nie uściśla jakie branże powinny korzystać z tego typu usług, jakie natomiast absolutnie nie. Większość firm factoringowych bardzo indywidualnie rozpatruje wszystkie wnioski. Firmy potrzebujące tego typu finansowania, muszą przede wszystkim przeanalizować swoje zamierzenia oraz aktualną sytuacje dłużników i kontrahentów. W tym przypadku będzie to czynnik determinujący.

Dagmara Kałdunek, IPO.pl

źródło/autor: IPO.pl