Grupa K2 odnotowuje oczekiwaną, znaczną poprawę wyników finansowych w drugim kwartale 2010 r.

Skonsolidowane przychody K2 Internet SA, w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2010r., sięgnęły kwoty 25,5 milionów pln, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o ponad 40%. Zysk netto po pierwszych 6 miesiącach bieżącego roku zamknął się kwotą 590 tys. PLN (w pierwszym półroczu 2009r. spółka odnotowała stratę w wysokości 1 miliona pln). Wynik na poziomie EBITDA wzrósł po pierwszym półroczu do kwoty 1.243 tys. pln (w porównaniu do straty 477 tys. pln w pierwszym półroczu roku ubiegłego). Podkreślić należy, że wzrost ma charakter praktycznie wyłącznie organiczny. Spółka spodziewa się, że zrealizowana w zeszłym roku inwestycja w agencję reklamową Brainshop U-Boot sp. z o.o będzie miała bardziej znaczący wpływ na wyniki począwszy od przyszłego roku.

Znacząca poprawa wyników finansowych jest konsekwencją wzrostu popytu na usługi grupy K2 Internet SA. Internet pozostał najszybciej rosnącym medium reklamowym co przekłada się na wzrost zainteresowania praktycznie wszystkimi usługami oferowanymi przez K2. Dodatkowo, po kryzysowym roku ubiegłym, obserwujemy wśród klientów większą determinację do realizacji projektów, które były wcześniej wstrzymywane lub/i odwoływane. W ramach K2 Internet SA i spółek zależnych utrzymano obsługę wszystkich znaczących klientów.

Dodatkowo pierwsze półrocze okazało się być bardzo pomyślne dla Grupy K2 pod względem pozyskanych nowych klientów. Rozpoczęto współpracę z takimi firmami jaki Bank City Handlowy, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Whirlpool Polska czy L’Oréal Polska.

Patrząc na wyniki finansowe w kontekście naszych wewnętrznych planów jesteśmy zadowoleni z tego co udało się osiągnąć. Pamiętając, że tradycyjnym okresem “żniw” jest dla nas ostatni kwartał. Wszystko wskazuje na to, że zrealizujemy publicznie składane deklaracje dotyczące wyników całego roku. – komentuje Janusz Żebrowski, prezes zarządu K2 Internet SA.

Poza sukcesami ekonomicznymi K2 została po raz pierwszy w historii firmy w znaczący sposób doceniona na arenie międzynarodowej. Jako jedna z 397 firm, które wstępnie przeszły selekcję w ramach konkursu European Business Awards, spółka otrzymała (wraz z 2 innymi firmami z Polski) tytuł Ruban d’Honneur i będzie walczyć o tytuł Europejskiej Firmy Roku podczas finału konkursu w Paryżu.

Znaczący jest również szybko rozwój nowych przedsięwzięcia Grupy K2. Spółka system3.pl, która oferuje technologię i usługi marketingu afiliacyjnego (partnerskiego) osiągnęła po pierwszych 6m 2010 r. przychody na poziomie blisko 1,5 mln (wzrost o 700% rok do roku) i jest rentowna na poziomie operacyjnym. Natomiast w ramach rozwoju spółki platforma3.pl, która oferuje usługi i technologie e-mail marketingu, zakończono z sukcesem budowę własnego systemu i rozpoczęto świadczenie usług. Spółka platforma3.pl powinna osiągnąć rentowność do końca roku. K2 oczekuje, że w kolejnych latach tak system3.pl jak i platforma3.pl będą w znaczącym stopniu budować wartość firmy.

W ostatnich miesiącach podjęto także decyzję o pozyskaniu dodatkowego finansowania dla Audioteka.pl (MDPL sp. z o.o) poprzez prywatną emisję i upublicznienie akcji spółki na New Connect. Wybrano doradcę finansowego a spółka rozpoczęła proces przekształcenia formy prawnej.

źródło/autor: K2 Internet