Vattenfall pierwszym animatorem rynku na Towarowej Giełdzie Energii

Vattenfall podpisał umowę z Towarową Giełdą Energii na pełnienie funkcji animatora rynku. Spółka będzie pierwszym animatorem po wejściu w życie tzw. obliga giełdowego. Do zadań animatora należy utrzymywanie płynności poprzez stałe składanie zleceń kupna i sprzedaży dla instrumentów notowanych na rynkach TGE zgodnie z warunkami określonymi przez giełdę.

„Rynek energii elektrycznej w Polsce rozwija się intensywnie, wciąż jednak dzieli nas spory dystans do rynków dojrzałych jak nordycki czy choćby niemiecki. Jedną z największych bolączek jest brak wystarczającej płynności obrotu. Uważamy, że działalność market makera może być najbardziej efektywnym sposobem, żeby ten stan zmienić. Wykorzystując doświadczenie Vattenfall Energy Trading w pełnieniu tej funkcji na innych rynkach europejskich chcemy wykonać pierwszy, milowy krok. Mamy nadzieję, że inne podmioty wkrótce dołączą i wolumen obrotu na giełdzie jak i innych transparentnych platformach handlowych zacznie dynamicznie rosnąć” – powiedział Marek Krzysteczko, Dyrektor Trading Polska z Vattenfall.

„Ostatnie zmiany na rynku energii w Polsce wpisują się w ogólny trend tworzenia europejskiej wspólnoty energetycznej. Zgodnie z zaakceptowaną przez Komisję Europejską tzw. „Mapą drogową wdrożenia market couplingu w Unii Europejskiej”, w 2015 roku rynki energii elektrycznej wszystkich krajów mają być ze sobą połączone właśnie poprzez ten mechanizm. Współpraca z Vattenfall przyczyni się do zwiększenia płynności na TGE oraz przejrzystości rynku, co jest szczególnie ważne w perspektywie uruchomienia połączenia rynków energetycznych Polski i Szwecji poprzez market coupling oraz wypełnienia wspomnianych zaleceń KE”– powiedział Grzegorz Onichimowski, prezes Towarowej Giełdy Energii.

Animator ma na celu utrzymanie płynności na rynku w taki sposób, by możliwie duża liczba transakcji dochodziła do skutku. Efektem takiego działania jest zwiększenie płynności na Giełdzie, przez co podmioty uczestniczące na rynku energii elektrycznej mają możliwość realizacji swoich zleceń kupna i sprzedaży po cenach rynkowych. Należy zwrócić również uwagę, że poprzez zwiększenie koncentracji wolumenu na rynku, który jest transparentny i anonimowy, Członkowie TGE mają jednakowy wpływ na wysokość cen energii elektrycznej co jest niewątpliwą korzyścią dla uczestników rynku.

Animator jest zwolniony w okresie pełnienia swojej funkcji z opłat rocznych należnych TGE za uczestnictwo w animowanym rynku.

Obrót energią elektryczną w lipcu br. na Rynku Dnia Następnego (RDN) i Rynku Terminowym Towarowym (RTT) wyniósł 1 893 473 MWh. Lipiec, mimo okresu wakacyjnego, okazał się najlepszym miesiącem pod względem wolumenu od początku istnienia TGE na rynku energii elektrycznej w Polsce.

źródło/autor: Vattenfall

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu