Trzy w jednym – innowacyjna Rozdzielnica SN Rotoblok VCB

Specjaliści ZPUE S.A. opracowali nową generację rozdzielnic średniego napięcia Rotoblok VCB stanowiących przełom w dziedzinie energetyki. Projekt innowacyjnych urządzeń jest już wdrażany do produkcji i niebawem pojawią się one na rynku.

Rozdzielnice średniego napięcia typu Rotoblok są przeznaczone do rozdziału energii elektrycznej trójfazowego prądu przemiennego do 1250A, przy znamionowym napięciu 24 kV, w sieciach rozdzielczych energetyki przemysłowej i zawodowej. Nowa rozdzielnica Rotoblok VCB wyróżnia się od dotychczasowych modeli innowacyjną budową oraz funkcjonalnością.

W konstrukcji rozdzielnicy Rotoblok VCB zastosowano nowoczesne rozwiązanie w postaci trójfunkcyjnego łącznika izolacyjnego SN. Zastępuje on trzy stosowane w energetyce aparaty: wyłącznik, odłącznik i uziemnik, co pozwala znacząco zmniejszyć gabaryty pól (podziałkę polową, jak również kubaturę całej rozdzielnicy). Ponadto łącznik ten znacznie upraszcza czynności manewrowe i eksploatacyjne.

– Naszym priorytetem jest dostarczanie urządzeń elektroenergetycznych spełniających rosnące potrzeby i oczekiwania Klientów. Aby im sprostać stosujemy coraz nowocześniejsze rozwiązania, uzyskując w efekcie unikalny produkt – nasza nowa rozdzielnica Rotoblok VCB to pierwsze takie urządzenie w Polsce – mówi dyrektor techniczny włoszczowskiej firmy, Mariusz Synowiec.

Rozdzielnica jest wykonana z materiałów, które gwarantują jej trwałość, niezawodność oraz bezpieczeństwo obsługi. Jej pola mają budowę modułową, co umożliwia dowolną konfigurację oraz łączenie z typoszeregiem pól rozdzielnic Rotoblok 24, Rotoblok 17,5kV i Rotoblok SF. Stosowane materiały oraz technologia produkcji rozdzielnicy nie stanowią zagrożenia dla środowiska, dzięki czemu produkt ten wpisuje się w ogólnoświatowe trendy proekologiczne.

www.zpue.pl

Włoszczowskie ZPUE S.A. to wiodący producent i dystrybutor stacji transformatorowych i rozdzielnic średniego i niskiego napięcia. Jest również dostawcą wysokiej jakości prefabrykatów betonowych. W strukturze sprzedaży ZPUE S.A. w 2008 r. wg rynków zbytu, dominowała sprzedaż krajowa – razem wyniosła ona 260.548 tys. zł, co stanowiło 86,9% ogółu sprzedaży. Wartość eksportu bezpośredniego osiągnęła odpowiednio: 39.133 tys. zł i 13,1% ogółu sprzedaży. Eksport dotyczył przede wszystkim sprzedaży stacji kontenerowych na rynek rosyjski, łotewski, holenderski, niemiecki, słowacki, rumuński, bułgarski, węgierski, czeski, białoruski i skandynawski. W październiku 2009 Spółka uruchomiła pierwszą w Polsce stację recyklingu SF6.