Trwa przyjmowanie zgłoszeń do konkursu “Teraz Polska Promocja”

Jeszcze przez dwa miesiące – do 15 października br. – przyjmowane są prace osób, które chcą wziąć udział w IV edycji Konkursu “Teraz Polska Promocja”. Ideą przedsięwzięcia jest nagradzanie autorów najlepszych prac magisterskich dotyczących promocji Polski. Na laureatów czekają nagrody pieniężne, a także staże i praktyki. Głównym organizatorem konkursu jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego “Teraz Polska”, a współorganizatorami – Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polska Organizacja Turystyczna, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencja Rynku Rolnego.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Minister Gospodarki, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Sportu i Turystyki, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Rozwoju Regionalnego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Narodowy Bank Polski. Wśród partnerów są m.in. Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz Giełda Papierów Wartościowych, PGNiG i Deutsche Bank. Patronem Medialnym Konkursu jest TVP Info.

– W konkursie będą oceniane prace dotyczące promocji naszego kraju w bardzo szerokim zakresie – wyjaśnia Krzysztof Przybył, prezes Fundacji “Teraz Polska”. – Czekamy nie tylko na prace magisterskie, których autorzy podejmą zagadnienie wizerunku Polski za granicą czy kwestii wsparcia dla polskich inwestycji. Nie mniej cenne są opracowania poświęcone promowaniu polskiej nauki, kultury czy sportu.

Jak podkreśla Krzysztof Przybył, zainteresowanie konkursem z roku na rok jest coraz większe. Na wysoką ocenę zasługuje też poziom zgłaszanych prac.

– Młodzi Polacy nie tylko doceniają znaczenie promocji Polski i jej osiągnięć, ale mogą się pochwalić ciekawymi koncepcjami w tym zakresie. Wierzę, że przynajmniej część trafnych pomysłów uda się zrealizować w praktyce – mówi prezes Fundacji.

Aby zgłosić pracę magisterską do Konkursu, należy przedłożyć komplet dokumentów zgłoszeniowych w siedzibie Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego “Teraz Polska” bądź wysłać je w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego “Teraz Polska”, ul. Górskiego 1, 00-033 Warszawa – z dopiskiem: Konkurs “Teraz Polska Promocja”.

Regulamin i szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.terazpolska.pl.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu