Firmy powinny wstrzymać podwyżki płac

W lipcu br. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w stosunku do czerwca br o 0,9 proc., a w ujęciu rocznym o 2,1 proc. Jednocześnie, jak pokazują badania, zadowolenie pracowników z sytuacji zawodowej jest niższe od średniej europejskiej, głównie ze względu na płacę.

Zdaniem Pracodawców RP, poszczególne wskaźniki gospodarcze można uznać za poprawne. – Nie oznacza to jednak automatycznego przełożenia na dynamiczny wzrost pensji. Wynika to z faktu, że choć sytuacja gospodarcza jest stabilna, to wciąż wzrost PKB jest niewielki. Niepewna jest też sytuacja finansów publicznych. Dowodzą tego nerwowe działania rządu w obszarze VAT. Nie wiadomo czy to wystarczy, sytuacja finansów państwa jest trudna. Trzeba brać pod uwagę możliwość podwyższenia kolejnych podatków. Do tego dochodzi trudna sytuacja finansów publicznych krajów strefy euro. To oznacza niepewność na rynku i niską aktywność przedsiębiorców – uważa ekspert Pracodawców RP, Piotr Rogowiecki.

– W takiej atmosferze logicznym i rozsądnym zachowaniem firm jest wstrzymanie się z podwyżkami płac. Trzeba pamiętać, że sektor MSP to ponad 95 proc. firm w Polsce, zatrudniają one 60 proc. pracowników. Często działają na granicy opłacalności, zmagają się z zatorami płatniczymi i rzadko posiadają oszczędności. Te podmioty gospodarcze muszą szczególnie ostrożnie podchodzić do swojej struktury kosztów – dodaje Piotr Rogowiecki.

Trwała poprawa sytuacji na rynku pracy nie nastąpi tylko poprzez poprawę sytuacji gospodarczej. Potrzebne jest także przystosowanie systemu oświaty do potrzeb pracodawców, zliberalizowanie kodeksu pracy, w dłuższej perspektywie zmniejszenie pozapłacowych kosztów zatrudnienia.

źródło/autor: Pracodawcy RP