Podpisanie umowy inwestycyjnej pomiędzy Surfland Deweloper System i eXant Software Polska – synergia w portfelu OneRay Investment

19 sierpnia 2010 w Poznaniu podpisana została Umowa Inwestycyjna pomiędzy spółkami eXant Software Polska Sp. z o.o. (eXant) i Surfland Deweloper System Sp. z o.o. (SDS), a także udziałowcami obu podmiotów, w tym m.in. spółką OneRay Investment SA.

Głównym celem umowy jest zapewnienie w perspektywie do końca 2011 roku dynamicznego rozwoju spółki SDS, a w efekcie istotny wzrost jej wartości rynkowej.

Dążąc do realizacji założonego celu strony umowy zobowiązały się do współtworzenia strategii rozwoju SDS, wspólnego rozwoju produktów i aplikacji zapewniających ekspansję w nowych segmentach rynku (m.in. w budownictwie) oraz wyjście na rynki zagraniczne zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami potencjalnych klientów.

Jednocześnie strony będą realizowały strategię maksymalnego wykorzystywania efektu synergii biznesowej, organizacyjnej oraz finansowo-kosztowej w ramach portfela spółek OneRay Investment SA.

Zgodnie z umową inwestycyjną kapitał zakładowy SDS zostanie podniesiony do kwoty 460 000,00 zł poprzez utworzenie 3.000 nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej 150 000,00 zł. Nowe udziały  obejmie spółka eXant oraz dwie osoby indywidualne – członkowie zarządu eXant.

Udziały objęte przez eXant będą reprezentowały 28,26% podniesionego kapitału zakładowego SDS oraz 28,26% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników SDS. Łącznie nowi wspólnicy będą reprezentowali 32,61% kapitału zakładowego spółki SDS.

Poza zwiększeniem kapitału zakładowego SDS zyskuje bezpośredni dostęp do silnego zaplecza technologicznego i produktowego eXant’u, który zdecydowanie przyspieszy zarówno realizację bieżących projektów jak i rozwój nowych produktów.

źródło/autor: Surfland Deweloper System