Grupa Kapitałowa Telefonia DIALOG – wyniki za I półrocze 2010 rok

Znacznie lepsze niż w I półroczu ubiegłego roku wyniki finansowe (przede wszystkim zysk netto oraz wynik na działalności operacyjnej), dynamiczny przyrost klientów głównie w obszarze telefonii komórkowej i cyfrowej telewizji jako efekt konsekwentnie prowadzonej polityki lojalizacji bazy klientów i zmniejszania wskaźnika odejść, a także nacisk na rozwój innowacyjnych, unikatowych na polską skalę technologii i usług, wyznaczają pozycję Grupy Kapitałowej Telefonii DIALOG na rynku telekomunikacyjnym.

– Wzrost przychodów Grupy odnotowaliśmy głównie w obszarze usług internetowych i telewizyjnych. To potwierdzenie umacniającego się spadkowego trendu dla telefonii stacjonarnej i potwierdzenie słuszności naszej strategii, która stawia na inwestycje w innowacyjne technologie i usługi transmisji danych oraz rozwój nowych produktów: szeroko pojętych multimediów i telefonii komórkowej – mówi Arkadiusz Miszuk, prezes zarządu Telefonii DIALOG. – Rynek podstawowych usług powoli się wysyca, a my już za chwilę zaoferujemy klientom produkty przyszłości dzięki inwestycjom w tzw. światłowody do domu. W nich, oraz w oferowaniu pełnego portfolio usług pozwalających na pakietyzację i lojalizację klientów, upatrujemy naszą konkurencyjną przewagę i mocną stronę w długoterminowej perspektywie – dodaje.

W I półroczu 2010 roku Grupa Kapitałowa DIALOG S.A. osiągnęła lepsze wyniki finansowe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Zysk netto Grupy Kapitałowej DIALOG S.A. wyniósł 21 800 tys. zł i jest znacząco wyższy od wyniku osiągniętego w pierwszych sześciu miesiącach 2009 roku (424 tys. zł)

Przychody Grupy Kapitałowej DIALOG S.A. były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 1 mln zł. W okresie od stycznia do czerwca 2010 r. wyniosły 260 624 tys. zł (w I półroczu 2009 – 259 587 tys zł). Wzrost przychodów odnotowano przede wszystkim w obszarze usług świadczonych na bazie obcej infrastruktury (głównie usługi WLR) oraz przychodów z usług IPTV i transmisji danych świadczonych na własnej sieci.

Zrealizowano również wyższy, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, wynik na działalności operacyjnej oraz wynik EBITDA (odpowiednio o 7 632 tys. zł oraz 692 tys. zł.). Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 22 155 tys. zł (versus 14 532 tys. zł w I półroczu 2009). Wartość EBITDA wzrosła do poziomu 64 770 tys. zł (versus 64 078 tys. zł w tym samym okresie w 2009 roku).

W 2010 r. Grupa Kapitałowa DIALOG S.A. wprowadziła usługę telefonii komórkowej Diallo, realizowaną w oparciu o model operatora wirtualnego (MVNO). Komercyjne uruchomienie usługi nastąpiło w lutym 2010 r. Oferta składa się zarówno z usługi abonamentowej (postpaid), jak i na kartę (prepaid). W ramach oferty abonamentowej w ofercie Diallo wprowadzono pierwsze na polskim rynku taryfy konwergentne, łączące telefonię komórkową ze stacjonarną, dostępne dla wszystkich użytkowników telefonii stacjonarnej DIALOGu (również na obcej sieci). Na koniec czerwca liczba aktywnych kart SIM Diallo wyniosła 12,5 tys. – czyli ponad 10 razy więcej niż na koniec marca br.

Grupa Kapitałowa DIALOG zwiększyła liczbę klientów w obszarze telefonii stacjonarnej. Na koniec czerwca 2010 r. posiadała 721 tys. linii dzwoniących na własnej (467,4 tys.) i obcej sieci (253,6 tys.). Liczba usług transmisji danych wyniosła 156 tys.

Cyfrowa telewizja, oferowana w ramach pakietu DIALOGmedia z telefonem stacjonarnym i dostępem do Internetu, nadal cieszy się zainteresowaniem ze strony klientów – ich liczba na koniec pierwszego półrocza 2010 r. wzrosła do poziomu 29,1 tys. (przyrost o 8,2 tys. w porównaniu do końca 2009 r.).

Trwa realizacja dofinansowanego z funduszy unijnych projektu wdrożenia innowacyjnych usług w oparciu o pasywną sieć optyczną (PON) – tzw. „światłowód do domu”, którym objęte będzie 70 tysięcy mieszkań m.in. we Wrocławiu, Legnicy, Zielonej Górze i Łodzi. To największy tego typu projekt w Polsce, jeden z większych w Europie. W I kwartale 2010 roku realizowano prace koncepcyjno – projektowe. Modernizacja i rozbudowa sieci rozpoczęła się w czerwcu, a pierwsze przyłączenia planowane są na początek IV kwartału bieżącego roku.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu