Przejdź do treści

UPS określiło nowy cel w zużyciu paliwa – podniesienie wydajności o 20%

UPS określiło nowy cel w dziedzinie zużycia paliwa (wskaźnik liczby mil na galon paliwa – MPG). Wydajność w tym zakresie liczona od 2000 roku do 2020 ma się podnieść o 20 proc. w całej flocie samochodów dostawczych w USA .

Firma poinformowała o swoich planach 26 lipca, w związku z opublikowaniem najnowszej, corocznej wersji Raportu o Zrównoważonym Rozwoju, który jest dostępny pod adresem http://ups.com/sustainability.

Nowy cel został określony na podstawie 10-procentowej poprawy wskaźnika MPG w okresie od 2000 roku do 2009 w 60 tys. flocie lądowej UPS w USA.

„Wzrost wydajności naszych pojazdów w ciągu ostatniej dekady stanowi wyraz pełnego zaangażowania na rzecz oszczędzania zasobów paliwa i ograniczania wielkości emisji zanieczyszczeń związanych z dostarczanymi przez nas przesyłkami” – powiedział Bob Stoffel, starszy wiceprezes UPS i dyrektor odpowiedzialny za program zrównoważonego rozwoju UPS. „Nowy cel na kolejne dziesięciolecie to istotny krok milowy w realizacji zamierzeń UPS. Firma dąży do wykorzystywania nowych technologii i procesów, które pozwalają zaspokoić potrzeby klienta w sposób zrównoważony”.

Na przykład w 2009 r. kierowcy UPS w USA przebyli 124,4 mln km więcej niż w 2000 roku, zaś zużycie paliwa spadło o 12,1 mln litrów. Wskaźniki wydajności uległy poprawie dzięki wprowadzaniu lepszych technologii motoryzacyjnych, skutecznym procedurom serwisowania pojazdów, działaniom na rzecz oszczędzania paliwa, zaawansowanym technologiom wybierania tras oraz inicjatywom operacyjnym takim jak ograniczenie pracy silnika podczas postoju. Do poprawy wydajności w USA przyczyniły się także technologie paliw alternatywnych oraz wprowadzenia do eksploatacji nowych pojazdów.

Cel motoryzacyjny stanowi uzupełnienie podanej przez UPS w ubiegłym roku informacji o planach poprawy wskaźnika wydajności w zakresie emisji dwutlenku węgla (CO2/lot) linii lotniczej firmy o kolejne 20% do 2020 roku i skumulowane ograniczenie o 42% od 1990 r. Linia lotnicza odpowiada za 53% całej emisji związków węgla firmy.

W nowym Raporcie O Zrównoważonym Rozwoju UPS poinformowało także o następujących osiągnięciach z 2009 r. i przyjętych celach:

Społeczność

  • UPS utrzymało wysoki poziom działalności charytatywnej, na którą przeznaczono łącznie 97,6 mln USD pomimo trudnych warunków gospodarczych.
  • UPS Foundation rozszerzyła profil swej działalności o pilną pomoc humanitarną i pomoc w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, oferując pomoc finansową, transport rzeczowy oraz doświadczenie logistyczne.
  • Firma wprowadziła Kodeks Drogowy UPS – program bezpiecznej jazdy dla nastolatków we współpracy z Boys & Girls Clubs of America.

Rynek

  • UPS zostało pierwszym dużym globalnym dostawcą przesyłek oferującym usługi neutralne pod względem emisji związków węgla dla dostaw w USA.
  • Zróżnicowanie dostawców jest nadal wysokie – wartość umów z małymi i średnimi przedsiębiorstwami wynosi prawie 1,6 mld USD.

Środowisko naturalne

  • UPS wprowadziło 245 nowych „ekologicznych” pojazdów na skompresowany gaz ziemny, powiększając tym samym istniejącą już flotę 2 tys. pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi.
  • W 2009 r. wraz z 10 innymi członkami Amerykańskiego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego (Air Transportation Association of America), UPS podpisało memorandum o porozumieniu z dwoma przedsiębiorstwami pracującymi nad biopaliwami lotniczymi.
  • UPS zaczęło w sprawozdaniach umieszczać bardziej szczegółowe informacje na temat emisjach gazów cieplarnianych, w tym po raz pierwszy informacje o globalnym poziomie emisji CO2 Scope 1 i 2, oraz ujmować i podawać dodatkowe dane dotyczące Scope 3 z większej liczby źródeł.

W nowym raporcie przedstawiono także nieustające działania firmy na rzecz większej przejrzystości i odpowiedzialności oraz konkretne dane, mające stanowić podstawę określania bardziej ambitnych celów oraz podnoszące zaangażowanie stron trzecich na rzecz poprawy wiarygodności. Po raz pierwszy Raport o zrównoważonym rozwoju UPS został zweryfikowany przez Deloitte & Touche LLP i sprawdzony przez Globalną Inicjatywę Sprawozdawczą (Global Reporting Initiative).

UPS jest największą na świecie firmą świadczącą usługi z zakresu dostarczania przesyłek kurierskich oraz globalnym liderem w zakresie łańcucha dostaw i usług spedycyjnych. UPS posiada ponad stuletnie doświadczenie w dziedzinie transportu i logistyki i jest wiodącym globalnym ekspertem oferującym szeroki portfel różnych rozwiązań. UPS, z centralą w Atlancie (USA), prowadzi działalność w ponad 215 krajach i terytoriach na całym świecie. Więcej informacji o firmie znaleźć można na stronie UPS.com, zaś korporacyjny blog znaleźć można na stronie www.blog.ups.com. Aktualne informacje o UPS odnaleźć można pod adresem pressroom.ups.com.

źródło/autor: Euro RSCG Sensors