Microsoft bezpłatnie udostępnia usługi w „chmurze” firmom poszkodowanym przez powódź

Wspólnie z Konfederacją Pracodawcy RP, firma Microsoft włącza się w aktywną pomoc osobom prowadzącym działalność gospodarczą poszkodowanym w wyniku powodzi. Przedsiębiorcy, a także samorządy lokalne z zalanych regionów otrzymają bezpłatny, roczny dostęp do platformy Business Productivity Online Services (BPOS). Dzięki niej będą mogli obniżyć koszty związane z odtworzeniem oraz utrzymywaniem infrastruktury informatycznej swoich organizacji.

Ze skutkami tegorocznych powodzi zmagają się osoby prywatne, a także firmy, organizacje pozarządowe oraz samorządy z zalanych terenów. Wiele z nich zmuszonych jest do całkowitego odtworzenia swoich sieci informatycznych, co wiąże się z wysokimi kosztami. Microsoft włączył się w akcję przygotowaną przez Konfederację Pracodawcy RP, dzięki której przedsiębiorcy z zalanych terenów mogą uzyskać bezpłatnie roczny dostęp do platformy BPOS, która oferuje oprogramowanie niezbędne do prowadzenia firmy, jak również podnoszące jej efektywność biznesową. Główną zaletą platformy BPOS jest umiejscowienie jej w chmurze obliczeniowej, przez co firmy nie muszą budować lokalnej infrastruktury informatycznej. Microsoft przygotował aż 10 tysięcy licencji, z których mogą skorzystać zarówno duże firmy, jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz samorządy lokalne.

„Aby pomoc obszarom dotkniętym powodzią była efektywna, powinna przebiegać w sposób kompleksowy,” – powiedział Marek Kosycarz, dyrektor ds. odpowiedzialności społecznej w polskim oddziale firmy Microsoft. – „Dlatego postanowiliśmy udostępnić dużym, średnim i mikro przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenach dotkniętych przez powódź możliwość skorzystania z platformy BPOS. Poza redukcją kosztów utrzymania sieci informatycznej w firmie, uczestnicy programu pozyskają efektywne narzędzia usprawniające działalność organizacji. W dalszej perspektywie, technologie osadzone w chmurze obliczeniowej pomogą w rozwoju regionu, zarówno w obszarze IT, jak i gospodarczym”.

Proces przystąpienia do programu jest wyjątkowo prosty. Wystarczy posiadać komputer z licencjonowanym systemem operacyjnym Windows, dostęp do Internetu oraz przeglądarkę Internet Explorer i pobrać trzydziestodniową wersję testową programu ze strony www.microsoft.com/online. Po jej uruchomieniu należy skontaktować się z Konfederacją Pracodawcy RP (www.pracodawcyrp.pl), która prowadzi weryfikację czy dany podmiot kwalifikuje się do skorzystania z niniejszej oferty. Do oświadczenia należy dołączyć informacje na temat firmy (nazwa, numer identyfikacyjny Windows Live, liczba stanowisk komputerowych, która ma być objęta licencją oraz województwo, w którym zarejestrowana jest firma). Wszystkie dane muszą być zgodne z stanem faktycznym z dnia pobrania wersji próbnej. Po trzymaniu kompletu dokumentów, Konfederacja Pracodawcy RP kieruje do Microsoft wniosek o przedłużenie danemu podmiotowi bezpłatnego dostępu do platformy na okres 12 miesięcy. Jedna licencja może objąć od 5 do maksymalnie 100 stanowisk pracy. Wnioski organizacji posiadających większe zapotrzebowania będą ropatrywane indywidualnie przez Konfederację Pracodawcy RP i Microsoft.

„Doskonale zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się przedsiębiorcy z zalanych terenów. Powódź pozbawiła firmy majątku trwałego. Do przywrócenia normalnego funkcjonowania społeczeństw dotkniętych tegoroczną tragedią niezbędna jest odbudowa życia gospodarczego na zalanych terenach. Dlatego też apelujemy do firm, które chcą włączyć się w program pomocy, o kontakt z naszą organizacją,” – powiedział Łukasz Witkowski, dyrektor Departamentu Komunikacji Pracodawców RP.

O przyznaniu bezpłatnego dostępu do platformy BPOS decyduje kolejność zgłoszeń. Po zakończeniu programu (rejestracja trwa do 31 grudnia 2010 roku albo do wyczerpania puli 10 tys. licencji) podmioty zainteresowane dalszym dostępem do platformy BPOS będą mogły korzystać z niego na warunkach komercyjnych, wnosząc standardowe opłaty licencyjne.

Więcej informacji na temat oferty można uzyskać na specjalnie w tym celu przygotowanej witrynie pod adresem http://www.microsoft.com/poland/onlineservices/Pomoc.aspx

Business Productivity Online Suite (BPOS) to rozwiązania wspomagające komunikację i współpracę, udostępniane online, zaprojektowane tak, by zapewniały przedsiębiorstwom ujednoliconą komunikację o wysokiej dostępności, z kompleksowymi zabezpieczeniami i uproszczonym zarządzaniem od strony informatycznej.

BPOS obejmuje cztery produkty oferujące następujące funkcje:

1. Exchange Online

 • Standardowa skrzynka pocztowa o pojemności 1 GB;
 • Poczta e-mail, udostępniany kalendarz, zadania i kontakty;
 • Filtrowanie spamu i ochrona antywirusowa dzięki usłudze Exchange Hosted Filtering;
 • Push e-mail w telefonach komórkowych pracujących w systemie Windows Mobile 6

lub wyższym.

2. SharePoint Online:

 • Portal, funkcje współpracy, zarządzanie zawartością, przeszukiwanie witryny, funkcjonalność formularzy;
 • Pojedyncza lokalizacja do udostępniania dokumentów, kontaktów, kalendarzy i zadań;
 • Dostęp w trybie offline do dokumentów udostępnianych przez Outlook;
 • Zbiorczy widok kalendarzy i zadań na wielu listach i witrynach;
 • Szablony bloga, publikowanie artykułów, komentarze użytkowników i generowanie kanałów RSS.

3. Live Meeting:

 • Obsługa klienta sieci Web, zapewniająca większą elastyczność zdalnym użytkownikom;
 • Interaktywne narzędzia do udostępniania aplikacji i pulpitu oraz do obsługi tablicy;
 • Przełączanie wideo na aktywnego uczestnika, transmisja wideo i połączenia VoIP dla wielu uczestników;
 • Prezentacje multimedialne, wideokonferencje, nagrywanie w wysokiej jakości i obsługa kamery internetowej;
 • Zarządzanie szkoleniami i konferencjami, rejestracja uczestników spotkań i zajęć oraz wirtualne pokoje na czas przerwy.

4. Office Communications Online:

 • Komunikacja błyskawiczna 1:1 lub 1 do wielu z rozmowami tekstowymi i transferem plików;
 • Funcja obecności, pozwalająca sprawdzić dostępność innych użytkowników w sieci;
 • Obsługa różnych typów urządzeń – komputery, przeglądarki i telefony komórkowe.

Usługi te są dostępne zdalnie ze wszystkich komputerów objętych licencją. Wdrażając BPOS firmy decydują, które usługi mają być dostarczane z chmury, a jakie zainstalowane lokalnie.

Zapewnia to dużą elastyczność i pozwala na szybkie i łatwe udostępnienie pracownikom nowych aplikacji, które pomagają im w codziennym wykonywaniu obowiązków. Sieć centrów danych Microsoft gwarantuje stały dostęp do usług mających krytyczne znaczenie dla działalności firm oraz zapewnia całkowitą ochronę sieci oraz przechowywanych w niej informacji, co jest szczególnie istotne

w przypadku obszarów okresowo dotykanych wylewami rzek. Każdorazowo Microsoft gwarantuje finansowo w umowie poziom bezawaryjnego dostępu do zasobów chmury. Wskaźnik bezawaryjnego działania usług online prowadzonych przez Microsoft wynosi 99,9 procent.

Przeniesienie części lub całości infrastruktury IT do chmury nie oznacza utraty kontroli nad nią. Pracownicy IT nadal nadzorują usługi udostępniane użytkownikom końcowym poprzez jednolity panel administracyjny. Dodanie dostępu lub jego ograniczenie jest kwestią wydania jednego polecenia.

Więcej informacji na temat BPOS można uzyskać pod adresem Microsoft Online Services.

źródło/autor: Microsoft