Grupa WDM miała w I półroczu ponad 5,5 mln zł przychodów i 2,1 mln zł zysku netto

Grupa WDM wygenerowała w I półroczu 2010 r. ponad 5,5 mln zł przychodów. Zysk netto wyniósł 2,1 mln złotych. Tylko w II kwartale br. Grupa WDM osiągnęła 1,59 mln zł przychodu. Na poziomie jednostkowym Wrocławski Dom Maklerski S.A. wypracował w I półroczu 1,57 mln zł przychodów – ponad czterokrotnie więcej niż tym samym okresie w roku ubiegłym. Również zysk netto w tym półroczu osiągnął wysoki poziom blisko 687 tys. zł, wobec 440 tys. zł straty w roku poprzednim. W samym drugim kwartale broker zanotował ponad 374 tys. zł przychodu jednostkowego oraz zysk netto na poziomie 46,8 tys. zł. Przychody z działalności maklerskiej wyniosły 206 tys. zł w II kw. 2010 i 1,25 mln zł w I półroczu 2010. Oznacza to wzrost odpowiednio dwukrotny i blisko trzynastokrotny w stosunku do analogicznych okresów 2009 roku.

– „Nasze wyniki na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym bardzo mocno rosną. To konsekwencja dobrej koniunktury i popytu na nasze usługi na poziomie jednostkowym. Na poziomie skonsolidowanym pomagają nam kolejne nogi biznesu, tj. m.in. działalność inwestycyjna. Spodziewamy się, że wyniki będą rosły również w kolejnych okresach sprawozdawczych, szczególnie że w naszym portfelu znajduje się coraz więcej ciekawych firm, które wybierają się na giełdę. – mówi Wojciech Gudaszewski, Prezes Zarządu Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A.

WDM wygenerował zyski na poziomie jednostkowym również w samym II kwartale 2010. Spółka zanotowała ponad 374 tys. zł przychodów, w tym 206 tys. zł z działalności maklerskiej oraz 46,8 tys. zł zysku netto. Na skonsolidowane wyniki II kwartału wpłynęła zaś negatywnie wycena posiadanych papierów wartościowych.

– „Jeśli chodzi o sam drugi kwartał, wyglądał on bardzo dobrze zarówno na poziomie jednostkowym jak i skonsolidowanym, jednak na tym ostatnim zmuszeni byliśmy do zaksięgowania jednorazowej straty w wysokości ponad 1 mln zł wynikającej z transakcji wymiany akcji funduszu Black Pearl Capital S.A. na akcje BIO-MED Investors S.A. (dawniej Vesuvio Capital), którego dokonaliśmy w ramach naszej współpracy z grupą Totmes. Po upublicznieniu BIO-MED Investors S.A. wynik tej transakcji będzie odwrócony, co powinno mieć pozytywne przełożenie na nasze wyniki w następnych kwartałach. Co jednak ważne, transakcja ta miała charakter jednorazowy i nie spodziewamy się żadnych podobnych wydarzeń w przyszłości. Wyniki mają tendencję wzrostową i będzie ona utrzymana.” – mówi Wojciech Gudaszewski, Prezes Zarządu Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A.

źródło/autor: Wrocławski Dom Maklerski