Epicor® — wyniki drugiego kwartału 2010

Firma Epicor Software Corporation (NASDAQ: EPIC), dostawca rozwiązań w zakresie oprogramowania biznesowego, ogłosiła wyniki finansowe za drugi kwartał zakończony 30 czerwca 2010 roku. Wszystkie wyniki należy traktować jako wstępne do czasu złożenia przez firmę kwartalnego raportu na formularzu 10-Q. Całkowity przychód w Q2 2010 wyniósł 109,2 mln dolarów, co stanowi 9% więcej niż w Q2 2009. Wzrost przychodów z licencji w drugim kwartale 2010 roku na oprogramowanie był o 9% wyższy w porównaniu z Q2 2009. Firma ma już ponad 200 klientów, którzy wdrożyli najnowsze rozwiązanie ERP Epicor 9, przy czym kolejnych 140 planuje wdrożenie rozwiązania jeszcze w 2010 roku. Wskaźnik przywiązania do produktu wynosi 94% i nie zmienia się przez czwarty kwartał z rzędu.

George Klaus, prezes i dyrektor generalny firmy Epicor skomentował ten raport w sposób następujący: „Drugi kwartał 2010 roku był dla firmy Epicor kolejnym dobrym kwartałem. W Q2 2010 wzrost wszystkich pozycji przychodu oraz dochód netto nie-GAAP1 przewyższył wyniki z drugiego kwartału 2009 roku. Dynamika sprzedaży rozwiązania ERP Epicor 9 pomogła wygenerować wzrost przychodów z licencji na oprogramowanie ponad 9% wyższy niż w drugim kwartale 2009 roku oraz wolny przepływ pieniężny2 w wysokości 11,2 miliona dolarów.”

„Obecnie Epicor ma ponad 200 klientów korzystających z systemu Epicor 9, a 140 innych planuje wdrożenie Epicor 9 w ciągu tego roku. Oprogramowanie oferowane przez firmę Epicor jest doceniane przez klientów, za czym przemawiają wysokie wskaźniki przywiązania do produktu, wynoszące 94% przez czwarty kwartał z rzędu. Nieprzerwanie umacniamy naszą pozycję konkurencyjną, która umożliwia nam uzyskanie udziału w rynku światowym. Nasze ciągłe inwestycje w system Epicor 9 przekładają się na wyniki sprzedaży oraz na satysfakcję klientów.”- mówi George Klaus.

Całkowity przychód w drugim kwartale 2010 roku wzrósł o 9%, do 109,2 miliona dolarów, w porównaniu z uzyskanym w drugim kwartale 2009 roku wynikiem 100,4 miliona dolarów. Strata netto GAAP za drugi kwartał 2010 wyniosła 1 milion dolarów, czyli 0,02 dolara na akcję, w porównaniu ze stratą netto GAAP wynoszącą 6,7 miliona dolarów, czyli 0,11 dolara na akcję rozwodnioną w drugim kwartale 2009. Dochód netto nie-GAAP za drugi kwartał 2010 roku wzrósł o 14%, do 7,7 miliona dolarów, czyli 0,13 dolara na akcję rozwodnioną, w porównaniu z dochodem nie-GAAP wynoszącym 6,7 miliona dolarów, czyli 0,11 dolara na akcję rozwodnioną w drugim kwartale 2009.

Przychód w drugim kwartale 2010 w poszczególnych segmentach: Przychód z licencji w drugim kwartale 2010 r. wyniósł 19,2 mln dolarów, co stanowi wzrost o ponad 9% w stosunku do przychodu z licencji w wysokości 17,5 miliona dolarów w drugim kwartale 2009. Przychód z utrzymania w drugim kwartale 2010 r. wzrósł do około 47,5 mln dolarów, co stanowi wzrost w porównaniu z drugim kwartałem 2009 roku, kiedy wyniósł on 47,3 miliona dolarów. Przychód z konsultingu wzrósł o 7% do poziomu 34,3 mln dolarów w drugim kwartale 2010 r., podczas gdy w drugim kwartale 2009 roku wyniósł on 32,1 mln dolarów. Przychód ze sprzętu i innych źródeł w drugim kwartale 2010 r. wyniósł 8,2 mln dolarów, co oznacza wzrost o ponad 130% w porównaniu z wynikiem 3,5 mln dolarów osiągniętym w drugim kwartale poprzedniego roku.

Podsumowanie bilansu: Bilans firmy na dzień 30 czerwca 2010 obejmuje gotówkę i ekwiwalenty gotówkowe w wysokości 109,4 miliona dolarów. Na bilans korzystnie wpłynął wolny przepływ pieniężny w wysokości 11,2 mln dolarów uzyskany w drugim kwartale 2010 r., co umożliwiło uznaniową płatność w wysokości 5 mln dolarów na zmniejszenie salda pozostałego dla mechanizmów kredytowych firmy w drugim kwartale 2010. Całkowite zadłużenie firmy na dzień 30 czerwca 2010 składa się przede wszystkim z 230 milionów dolarów w 2,375% uprzywilejowanych obligacji zamiennych firmy (minus różnica kredytowa 38 milionów dolarów) i 62,5 miliona dolarów w mechanizmie kredytowym firmy, przy stawce oprocentowania wynoszącej wg LIBOR plus 4%.

Na zakończenie drugiego kwartału 2010 należności netto wynosiły około 85,4 miliona dolarów. W drugim kwartale 2010 firma miała stabilne inkaso gotówki w wysokości 117 milionów dolarów. Wskaźniki spłaty należności w dniach (DSO) w drugim kwartale 2010 roku wyniosły 71, czyli mniej w porównaniu z 76 w pierwszym kwartale 2010. Całkowity przychód przyszłych okresów na koniec drugiego kwartału 2010 wyniósł 99,4 miliona dolarów.

Perspektywy biznesowe: W trzecim kwartale 2010 spodziewamy się całkowitego przychodu na poziomie 106 do 108 milionów dolarów, a zysków nie-GAAP na akcję rozwodnioną3 w trzecim kwartale 2010 na poziomie 0,13-0,15 dolara.