Dzięki nowemu wirtualnemu rozwiązaniu Steelhead Riverbed umacnia pozycję lidera w obszarze optymalizacji WAN

Zwirtualizowane rozwiązanie rozszerza możliwości optymalizacji WAN w wirtualnych centrach przetwarzania danych, środowiskach wymagających podwyższonej wytrzymałości i innych scenariuszach wdrożeniowych

Riverbed Technology, firma zajmująca się zwiększaniem wydajności infrastruktury IT ogłosiła dziś wprowadzenie nowego produktu pod nazwą Virtual Steelhead™. Jest to wirtualna wersja rozwiązania do optymalizacji sieci rozległej (WAN) Riverbed® Steelhead®. Wraz z premierą Virtual Steelhead, Riverbed umożliwił zastosowanie optymalizację sieci WAN w miejscach, gdzie do tej pory nie było to praktycznie możliwe, czyli wszędzie tam, gdzie brak miejsca na fizyczną rozbudowę infrastruktury lub tam, gdzie koszt ingerencji w nią jest bardzo duży, bądź też w centrach przetwarzania danych o wysokim stopniu wirtualizacji. Klienci korporacyjni, jak i reprezentujący administrację rządową i samorządową mogą wybierać spośród trzech typów rozwiązań do wirtualizacji: fizycznych urządzeń Steelhead, rozwiązań Steelhead Mobile, bądź też nowych wirtualnych Steelheadów. Do nich należy decyzja, które z rozwiązań najlepiej wpasuje się w istniejącą infrastrukturę i uwarunkowania konkretnej lokalizacji. Dodatkowo, również usługodawcy i integratorzy systemowi, którzy dostarczają usługi w oparciu o optymalizację WAN Riverbed będą mieli możliwość dostarczania zwirtualizowanych rozwiązań.

Wielokrotnie nagradzana rodzina produktów Riverbed Steelhead oferuje organizacjom różnej wielkości przyspieszenie aplikacji i danych niezależnie od ich lokalizacji. Rozwiązania Riverbed optymalizujące sieć rozległą przyspieszają wydajność aplikacji nawet do 100 razy, zacierając różnicę między wymianą danych w sieci LAN i w sieci WAN. Ponad 7800 klientów z całego świata skorzystało z rozwiązań Riverbed do poprawy produktywności swoich zdalnych i mobilnych pracowników, tworzenia prywatnych chmur oraz zapewnienia lepszej widoczności sieci i aplikacji całego przedsiębiorstwa. Odpowiadając na rosnące potrzeby przedsiębiorstw i organizacji rządowych Riverbed opracował innowacyjne rozwiązania optymalizacji sieci WAN w wersji fizycznej, mobilnej, a teraz wirtualnej.

Dzięki Virtual Steelhead, pracującym na VMware ESX lub ESXi, przedsiębiorstwa mają możliwość oferowania pracownikom dostępu z każdego miejsca do kompleksowego zestawu rozwiązań, który zaspokaja potrzeby klientów w dowolnym środowisku.

Akceleracja tam, gdzie dotąd nie była dostępna

Rozwiązanie Virtual Steelhead oferuje klientom swobodę wdrażania technologii optymalizacji WAN tam gdzie występują specjalne uwarunkowania, potrzeba większej elastyczności oraz customizacji przy jednoczesnym uproszczeniu zarządzania siecią. Wirtualne rozwiązanie Steelhead może być wdrażane w zwirtualizowanych centrach przetwarzanie danych, jak również specyficznych instalacjach i pojazdach wykorzystywanych przez wojsko lub media – wszędzie tam, gdzie zabrakłoby miejsca na fizyczną instalację dodatkowego urządzenia.

„Przedsiębiorstwa, które decydują się na konsolidację i wirtualizację centrów przetwarzania danych coraz częściej decydują się na optymalizację swoich sieci WAN. Dzięki niej mogą zmaksymalizować wydajność infrastruktury IT i utrzymać dobry dostęp użytkowników do ich danych i aplikacji. Wraz z premierą Virtual Steelhead, Riverbed zaoferował klientom nową opcję rozszerzającą zasięg i elastyczność optymalizacji sieci WAN do nowych środowisk, które często stawiają specjalistyczne wymagania fizyczne” powiedział Zeus Kerravala, wiceprezes ds. badań przedsiębiorstw i badań konsumenckich w Yankee Group. „Virtual Steelhead umożliwia organizacjom pokonanie wyzwań związanych z wydajnością aplikacji w różnorodnych środowiskach.“

Wirtualizacja w centrach danych niesie za sobą lepsze wykorzystanie serwera, obniżone opłaty licencyjnych za system operacyjny, szybsze wdrożenie i niższe zużycie energii. Zwirtualizowane rozwiązanie Steelhead oznacza, że klienci mogą wykorzystać posiadaną już infrastrukturę i skalować rozwiązanie w sposób swobodny wraz z rozwojem swoich potrzeb. Virtual Steelhead jest dostępny w wielu wersjach – aż do odpowiednika fizycznego modelu Steelhead 2050H.

Usługi zarządzane Virtual Steelhead

Wielu klientów wybiera optymalizację sieci WAN jako usługę zarządzaną zarówno do optymalizacji szerokości przepustowości pasma i konsolidacji swojej infrastruktury IT, co pozwala zmniejszyć złożoność i koszty ogólne infrastruktury. Z Virtual Steelhead, dostawcy usług i integratorzy systemowi mogą zaoferować rozwiązanie do optymalizacji WAN Riverbed w postaci wirtualnych platform bez konieczności umieszczenia fizycznego urządzenia w danej lokalizacji u klienta. Elastyczny model „płacisz wraz ze wzrostem” („pay-as-you-grow”) pozwala klientom na bardziej efektywne kosztowo korzystanie z akceleracji aplikacji oraz konsolidacji IT.

Rozwiązanie Virtual Steelhead dostępne będzie w trzecim kwartale 2010 roku.