Advent International i Bain Capital kupują RBS WorldPay

Bain Capital i Advent International, wiodące firmy na globalnym rynku private equity, 6 sierpnia 2010 r. zawarły z The Royal Bank of Scotland Group plc (RBSG) umowę przejęcia RBS WorldPay, spółki zależnej grupy RBS, za kwotę określoną na podstawie wartości firmy (Enterprise Value) w maksymalnej wysokości 2,025 miliarda GBP, w tym 200 milionów GBP płatności warunkowej (Contingent Consideration). RBS obejmie w nowej spółce WorldPay udział mniejszościowy w wysokości 19,9%. Transakcja wymaga akceptacji ze strony organów regulacyjnych, a jej finalizację przewiduje się na koniec 2010 r.

RBS WorldPay, znana również pod nazwą RBS Global Merchant Services, to czwarta, co do wielkości na świecie i największa w Wielkiej Brytanii i Europie globalna firma świadcząca usługi związane z obsługą transakcji kartami płatniczymi. W 2009 r. spółka ta obsłużyła na całym świecie 6, 8 mld transakcji o łącznej wartości 243 mld GBP.

Spółka, mająca swoją siedzibę w Londynie, powstała w 1989 r. Rozwijała się następnie zarówno poprzez wzrost organiczny, jak i poprzez przejmowanie innych spółek. Marka RBS WorldPay została wprowadzona w 2009 r. w celu konsolidacji portfela RBS obejmującego szereg znanych marek sygnujących usługi związane z transakcjami płatniczymi, m.in. Streamline, wiodącego europejskiego operatora terminali płatniczych w punktach sprzedaży. RBS WorldPay świadczy swe usługi na wszystkich etapach łańcucha wartości dodanej: obsługuje fazę rejestracji i realizacji transakcji, prowadzi akwizycję nowych punktów sprzedaży i przetwarza już zrealizowane transakcje.

Obecnie baza klientów RBS WorldPay obejmuje zarówno małe przedsiębiorstwa rodzinne, jak i duże międzynarodowe korporacje, działające w wielu branżach i sektorach. Działająca w ponad 30 krajach firma dysponuje zdolnościami przetwarzania pozwalającymi na obsłużenie do 680 transakcji na sekundę w 133 walutach, z zastosowaniem 72 różnych metod płatności. Umożliwia ona swoim klientom przyjmowanie płatności w punktach sprzedaży, poprzez zamówienia korespondencyjne oraz przez Internet, zapewniając globalną, efektywną i bezpieczną obsługę.

Rynek płatności elektronicznych wykazuje bardzo duży potencjał wzrostu, ponieważ konsumenci coraz chętniej przestawiają się z płatności w formie papierowej, np. w gotówce lub za pomocą czeków, na płatności w formie elektronicznej, np. za pomocą kart kredytowych i debetowych, które stanowią obecnie najbardziej rozpowszechnioną formę płatności elektronicznych. Przewiduje się, że w latach 2008 – 2013 łączna liczba transakcji kartami płatniczymi na całym świecie będzie wzrastała średniorocznie o 10, 5% (wg wskaźnika średniej złożonej rocznej stopy wzrostu CAGR). Wdrażane są również nowe formy płatności, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu. Przewiduje się, że wartość transakcji internetowych będzie w latach 2009 – 2013 wzrastała średniorocznie o 18, 8% (wg wskaźnika średniej złożonej rocznej stopy wzrostu CAGR). Szczególnie obiecująco prezentują się rynki wschodzące, charakteryzujące się wysokim tempem wzrostu gospodarczego.

Komentarz Rona Kalifa, przyszłego CEO nowej spółki:

„RBS WorldPay to silna firma, zajmująca wiodącą pozycję na swoich rynkach. Jestem przekonany, że będzie nadal rozwijać się i odnosić sukcesy jako wspólne przedsięwzięcie Advent International i Bain Capital. Jestem bardzo zadowolony z faktu, że RBS Group będzie udziałowcem mniejszościowym w spółce, zapewniającym wsparcie i pomoc w utrzymaniu istniejących relacji z naszymi klientami i dostawcami. Będziemy nadal dostarczać sprawdzone produkty i świadczyć usługi najwyższej jakości, zgodnie z oczekiwaniami, do których przyzwyczailiśmy naszych klientów, a także doskonalić ofertę naszych produktów. Jest to niezwykle ciekawy i obiecujący moment w rozwoju naszej firmy.”

Wypowiedź James’a Brocklebank’a, Dyrektora Zarządzającego Advent International oraz szefa działu usług finansowych w Europie:

“WorldPay to wyjątkowa firma i bardzo cieszymy się, że możemy wesprzeć Rona Kalifa i jego zespół w kolejnej fazie jej rozwoju. Advent i Bain dokonają znacznych inwestycji w spółkę w celu unowocześnienia jej technologii oraz rozszerzenia gamy produktów i usług oferowanych punktom sprzedaży. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w sektorze usług finansowych i przetwarzania płatności firma będzie mogła rozwijać się jako niezależny podmiot”.

Robin Marshall, Dyrektor Zarządzający Bain Capital:

“Firma Bain Capital z przyjemnością ogłasza dokonanie inwestycji w WorldPay. Mamy jedyne w swoim rodzaju doświadczenie w transakcjach polegających na wyodrębnieniu części kapitału (carve out) wiodących spółek globalnych. Doświadczenie to pomoże nam na dalszych etapach rozwoju WorldPay. Bardzo cieszymy się na myśl o współpracy z Adventem, kierownictwem WorldPay oraz RBS Group w procesie dalszego wzmacniania pozycji WorldPay jako wiodącego operatora terminali w punktach sprzedaży na świecie.”

Od początku swojej działalności (firma powstała w 1984 r.) Bain Capital dokonał ponad 50 operacji inwestycyjnych w sektorach usług i technologii finansowych w Europie, Azji i Ameryce Północnej.

Firma Advent International dokonuje inwestycji w sektorze usług finansowych już od ponad 20 lat. Historia inwestycji Advent International w tym sektorze obejmuje ponad 30 firm działających w bardzo różnych segmentach, takich jak realizacja płatności, przetwarzanie transakcji i technologie finansowe.

Podczas realizacji swojej operacji inwestycyjnej Advent International i Bain Capital korzystały z usług doradczych firm Credit Suisse, Weil Gotshal & Manges, Kirkland & Ellis, PwC, FT Advisors Ltd, First Annapolis oraz McKinsey & Company.

źródło/autor: Advent International

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu