Studia podyplomowe w WSEI szansą dla absolwentów

Rosnące oczekiwania rynku pracy sprawiają, że studia magisterskie to często za mało, by liczyć na zdobycie wymarzonego stanowiska lub etatu. Coraz więcej pracodawców zwraca uwagę na specjalizację oraz dodatkowe ukierunkowanie wiedzy zdobytej w trakcie edukacji akademickiej. Odpowiedzią na to jest coraz bogatsza oferta studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie.

Wykształcenie wyższe jest obecnie standardem nie tylko w Europie, ale również w Polsce. Coraz większa powszechność studiów wynika z faktu, iż część uczelni oferuje kształcenie za darmo. Stale rośnie zapotrzebowanie na takie tryby nauczania jak zaoczny czy wieczorowy, stanowiące idealne rozwiązanie dla osób pracujących zawodowo. Istotną rolę odegrał także wzrost liczby uczelni niepublicznych w ostatnich latach. Niestety jednym z efektów popularyzacji studiów jest rynek pracy, pełen nie mogących znaleźć zatrudnienia młodych ludzi z wykształceniem wyższym i dyplomami renomowanych uczelni.

Rozwiązaniem i pomysłem na ukierunkowanie swoich kwalifikacji, poszerzenie zakresu umiejętności czy po prostu rozwinięcie zainteresowań są studia podyplomowe. Kursy w ramach takich studiów są często skorelowane z ukończonym kierunkiem studiów wyższych. W zależności od przedmiotu studiów, mogą one konkretyzować przyswojoną wiedzę, kształcąc przyszłego specjalistę w danej dziedzinie, lub też rozszerzać czy modyfikować zdobyte na uczelni umiejętności. Przykładowo, absolwent filologii bądź lingwistyki może być zainteresowany studiami podyplomowymi w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej z zakresu „Metodyki nauczania języków obcych”, bądź też studiami kształcącymi i dającymi uprawnienia tłumaczy przysięgłych, natomiast absolwent informatyki może rozważyć „podyplomówkę” w zakresie „Zarządzania Systemami informatycznymi w przedsiębiorstwie” czy „Zarządzania informacją i wiedzą w systemach informatycznych”.

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie proponuje wszystkim absolwentom uczelni wyższych studia podyplomowe na kierunkach, które pozwolą pogłębić wiedzę zdobytą w toku pięciu lat studiów i skutecznie wykorzystać ją później podczas pracy zawodowej. Wśród oferowanych przez szkołę kierunków znalazły się takie, jak: „Lobbing w praktyce gospodarczej” (pod patronatem elitarnego Business Centre Club), „Zawód: Menedżer-Lider-Przywódca”, „Polski i międzynarodowy handel sztuką” (we współpracy z renomowanym domem aukcyjnym Rempex), „Tworzenie i kierowanie własnym przedsiębiorstwem”, czy „Zarządzanie nieruchomościami”. Uczelnia na bieżąco monitoruje rynek pracy, rozbudowując listę studiów podyplomowych o kolejne kierunki, które odpowiadają rosnącym oczekiwaniom pracodawców. Do takich specjalizacji, jak „Tłumaczenia specjalistyczne” czy „Studia podyplomowe dla tłumaczy przysięgłych języka angielskiego” dołączyły w tym roku innowacyjne studia podyplomowe kształcące „Tłumaczy przysięgłych języka włoskiego”. Wszystkie te kierunki stanowią doskonałą propozycję dla absolwentów lingwistyki i filologii.

„Jeszcze kilkanaście lat temu ukończenie studiów wyższych stanowiło gwarancję znalezienia dobrej i – przede wszystkim – dobrze płatnej pracy. Niestety, dzisiaj to już nie wystarcza, stąd coraz większe zainteresowanie studiami podyplomowymi. Uczelnie robią wszystko, aby dostosować programy nauczania w tym segmencie zarówno do obowiązujących na rynku pracy trendów, jak i do preferencji osób poszukujących ciekawych studiów” – mówi Prof. Dr hab. Paweł Bożyk, rektor Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie.

Czy studia podyplomowe są gwarancją na rozpoczęcie kariery? Na pewno tak, gdyż dzięki dodatkowej wiedzy, umiejętnościom oraz dyplomowi, wzrasta szansa na bycie dostrzeżonym na coraz tłoczniejszym i wymagającym rynku pracy.