Plastal: outsourcing SAP w BCC

Od czerwca br. gliwicki producent z sektora Automotive – Plastal korzysta z systemu SAP ERP w modelu outsourcingu. Centrum Outsourcingowe BCC zapewnia Plastalowi usługi hostingu i zdalnej administracji SAP. Specjaliści BCC współuczestniczyli też w złożonym, wieloetapowym projekcie migracji systemu z korporacyjnej platformy SAP koncernu Plastal do Centrum Outsourcingowego BCC.

Gliwicki Plastal dotychczas korzystał z systemu SAP fizycznie zlokalizowanego we Włoszech na platformie korporacyjnej. W związku z ogłoszeniem upadłości przez swojego szwedzkiego udziałowca, polski oddział, znajdujący się w dobrej kondycji finansowej i poszukujący nowego inwestora (o czym świadczy niedawna zmiana postępowania z likwidacyjnego na układowe), musiał uniezależnić się od dotychczasowego wspólnego środowiska IT. Migracja do nowego, własnego systemu SAP była konieczna.

„Potrzebowaliśmy rozwiązania, które w krótkim czasie pozwoli nam dysponować własnym systemem SAP, bez konieczności ponoszenia dodatkowych inwestycji w platformę. Zarazem – rozwiązania, które przywróci wydajność systemu do należytego poziomu, przyczyni się do redukcji kosztów i które nie będzie nas w żaden sposób ograniczało w przyszłym rozwoju. Między innymi dlatego zdecydowaliśmy się na outsourcing w BCC” – powiedział Sławomir Spyt, Kierownik ds. Projektów SAP w Plastalu.

Projekt migracyjny był dużym wyzwaniem. Polegał na wydzieleniu systemu z korporacyjnej platformy SAP zlokalizowanej we Włoszech, a następnie przeniesieniu systemu do nowego środowiska w Polsce. „W branży Automotive nie może być mowy o niedostępności systemu ERP, która mogłaby spowodować przestoje w produkcji bądź w dostawach do klientów. Projekt migracji był trudny, ponieważ przypominał swego rodzaju operację na żywym organizmie. Nie zapominajmy, że w branży motoryzacyjnej większość procesów ma postać just in time. Dodatkowo konieczne było skoordynowanie prac trzech zespołów: konsultantów włoskich, konsultantów BCC i zespołu key userów” – skomentował Sławomir Spyt.

Specjaliści BCC w ciągu weekendu dokonali przeniesienia bazy danych SAP o wielkości 1,3 TB, a także odtworzyli systemy middleware łączące SAP z innymi aplikacjami. Zgodnie z planem, następnego dnia pracownicy Plastala normalnie korzystali z systemu SAP, zlokalizowanego już w Centrum Outsourcingowym BCC.

źródło/autor: BCC