Capital One Advisers rozpoczął współpracę z West Real Estate S.A. oraz Dase Financial Group Sp z o.o.

Capital One Advisers podpisał dwie nowe umowy na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy.

West Real Estate S.A. zarządza majątkiem podmiotów działających w branży detalicznej sprzedaży paliw oraz branży gastronomicznej, planuje również inwestycje w branży hotelarskiej. Spółka kieruje jednostkami w zakresie sprzedaży, zakupów, działalności promocyjnej i marketingowej.

Dase Financial Group Sp z o.o. jest pionierem na rynku Polskim w zakresie otwierania oraz prowadzenia placówek franczyzowych banków.

West Real Estate S.A. oraz Dase Financial Group Sp z o.o. planują wejść na NewConnect w czwartym kwartale 2010 roku.

Capital One Advisers pracuje obecnie nad wprowadzeniem na NewConnect 6 spółek:

  • Eskimos S.A. – producent mrożonych owoców i warzyw na zlecenie klientów branżowych,
  • EGB Investments S.A. – spółka zajmującą się windykacją oraz zarządzaniem wierzytelnościami,
  • PAGI S.A. – jeden z najbardziej doświadczonych niezależnych polskich operatorów telekomunikacyjnych,
  • 11bit studios S.A. – producent gier wideo przeznaczonych do dystrybucji cyfrowej,
  • Polski Holding Rekrutacyjny S.A. – spółka skupiająca przedsiębiorstwa działające w obszarze Human Resources,
  • West Real Estate S.A.,
  • Dase Financial Group Sp z o.o..

„Możemy obserwować znaczący proces profesjonalizacji rynku NewConnect. Blisko 150 notowanych na nim spółek to dowód, że doskonale sprawdza się on jako źródło pozyskania kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw. Większość spółek, z którymi współpracujemy, w swojej strategii zakłada jednak przeniesienie notowań na parkiet główny w ciągu 2-3 lat od debiutu. Możliwość inwestowania w takie podmioty zwiększa zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych rynkiem NewConnect” komentuje Marcin Duszyński, Prezes Zarządu Capital One Advisers.

źródło/autor: Capital One Advisers