Wyniki DM BOŚ za I półrocze 2010 r.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska osiągnął w I półroczu 2010 r. zysk brutto w wysokości 9,99 mln zł i w porównaniu do analogicznego okresu w 2009 r. był wyższy o ponad 23 procent. Zysk netto wyniósł 8,16 mln zł. Biuro utrzymało pozycję lidera na rynku kontraktów terminowych zwiększając swoje obroty o 10 procent.

Dom Maklerski BOŚ może zaliczyć pierwsze dwa kwartały 2010 r. do udanych. W tym okresie DM BOŚ wypracował zysk brutto w wysokości 9,96 mln zł, w porównaniu do 8,09 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

„Wyniki z pierwszego półrocza udało nam się osiągnąć dzięki mocnej pozycji na rynku klienta detalicznego oraz wprowadzeniu do naszej oferty nowych innowacyjnych produktów w zakresie obsługi internetowej. Systematycznie zwiększa się liczba klientów inwestujących na rynku walutowym za pośrednictwem platformy transakcyjnej bossafx. Jesteśmy również zadowoleni z udziału w bardzo prestiżowych i największych w historii GPW ofertach – PZU i Tauron – w których uczestniczyliśmy w roli współmanagera oraz współprowadzącego księgę popytu. – powiedział Radosław Olszewski Prezes Zarządu DM BOŚ SA.

Minione półrocze było dla DM BOŚ udane również pod względem ilości nowo otwartych rachunków. Dzięki wprowadzeniu przez DM BOŚ S.A. nowych produktów (Forex, IKE maklerskie, handel algorytmiczny) oraz zaangażowaniu Biura jako współmanagera ofert PZU i Tauron liczba rachunków zwiększyła się w pierwszym półroczu br. o ok. 8 tysięcy. Na koniec czerwca Biuro prowadziło 44,35 tys. rachunków maklerskich, rok temu było ich 34,04 tys.

DM BOŚ utrzymał pozycję lidera na rynku kontraktów terminowych i zwiększył swoje obroty o 10 procent. W I połowie 2010 r. za pośrednictwem Biura zawarto 3 300 tys. szt. kontraktów, co dało ponad 21-procentowy udziału w obrotach na GPW. Na rynku akcji udział DM BOŚ wyniósł 1,77 procent przy obrotach na poziomie 3 526 mln zł. W minionym półroczu DM BOŚ aktywnie działał również na rynku NewConnect zwiększając obroty trzykrotnie. Udział Biura w tym rynku wyniósł 13,18 procent. Swoją pozycję DM BOŚ umacnia również na rynku opcji. Obroty Biura w tym segmencie zwiększyły się o ponad 35 procent – do 62 990 szt. co dało ponad 11-procentowy udział Brokera w rynku.

Pomimo spadku w pierwszym półroczu 2010 r. indeksu WIG o 1,48 procent i WIG20 aż o 4,93 procent Departament Zarządzania Aktywami DM BOŚ uzyskał bardzo dobre stopy zwrotu. Od stycznia do czerwca br. Portfel Aktywnej Alokacji oraz Portfel Zysku Absolutnego wypracowały stopę zwrotu w wysokości, odpowiednio 5,95 procent i 5,44 procent. W tym samy okresie, gdy wartość indeksu mWIG wzrosła o 1.18 procent, a sWiG spadł o 1 procent inwestycje DM BOŚ w ramach Portfela Małych i Średnich Spółek, wzrosły o 5,48 procent.

Dodatni wynik udało się osiągnąć dzięki wykorzystywaniu każdej głębszej korekty, jako okazji do zakupów oraz właściwej selekcji spółek. W portfelu Biura znalazły się m.in. spółki eksportujące na rynki europejskie, co przy słabej złotówce sprzyjało ich konkurencyjności.

Więcej na bossa.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu