Netia – aktualne wyniki i prognozy rozwoju

Netia SA ogłosiła wyniki finansowe za I półrocze 2010 roku. Spółka zanotowała zysk netto w kwocie 29,9 mln zł. Przychody wzrosły do kwoty 780,7 mln złotych, czyli o 4 proc. w stosunku do I półrocza 2009. Netia podtrzymuje prognozę wyników finansowych i operacyjnych na 2010 rok.

„Netia wykorzystuje świetnie rozpoczęty 2010 rok – w II kwartale powiększyliśmy bazę klientów usług szerokopasmowych o kolejne 20 tys. do liczby blisko 624 tys Bardzo mnie także cieszy znaczący postęp w realizacji wielu kluczowych projektów: do końca czerwca uwolniliśmy 350 węzłów LLU, na bazie których obsługiwaliśmy 73 tys. klientów; rozbudowujemy bazę klientów usług pakietowych, generujących wyższe marże – już 26 proc. klientów indywidualnych i 41 proc. klientów biznesowych korzysta z usług 2play. >Klientomania< – nasz priorytetowy w 2010 roku projekt – wchodzi w fazę wdrożenia i jestem przekonany, iż znacząco wpłynie on na podniesienie efektywności i jakości obsługi, a zadowoleni klienci będą polecać nasze usługi innym. Jesteśmy również gotowi do potencjalnych istotnych akwizycji na polskim rynku telekomunikacyjnym, a dzięki porozumieniu z bankami dotyczącego nowego finansowania, będziemy gotowi do szybkiego działania, jeżeli atrakcyjne możliwości konsolidacji rynku się pojawią”- powiedział Mirosław Godlewski, Prezes Zarządu Netii.

Wzrost przychodów

Przychody Netii w I półroczu 2010 r. wyniosły 780,7 mln złotych, rosnąc o 4 proc. w stosunku do I kwartału 2009 r. i o 2 proc. pomiędzy kwartałami. EBITDA wyniosła 188,8 mln zł w I półroczu oraz 95,3 mln zł w II kwartale 2010 r., co stanowiło wzrost o 35 proc. w stosunku do pierwszego kwartału 2009 r. i o 2 proc. wobec I kwartału 2010.

W I półroczu spółka odnotowała zysk netto w wysokości 29,9 mln zł.

Środki finansowe wykazane przez Netię na dzień 30 czerwca 2010 r. wyniosły 272,5 mln zł, co stanowi wzrost o 66,1 mln zł w porównaniu z 30 marca 2010 r.

Konsekwentny wzrost liczby klientów

Liczba klientów usług szerokopasmowych na dzień 30 czerwca 2010 r. wzrosła do 623,6 tys., co stanowi wzrost o 3 proc. z poziomu 603 tys. na koniec marca 2010 roku i daje Netii 10,7 proc. udziału w rynku (w porównaniu do 8,5 proc. na dzień 30 czerwca 2009 r.).

Na dzień 5 sierpnia 2010 r. baza klientów usług szerokopasmowych Netii przekroczyła 630 tys.

Netia prognozuje pozyskanie do końca 2010 r. łącznie 700 tys. klientów usług szerokopasmowych, nie uwzględniając potencjalnych akwizycji sieci ethernetowych.

Liczba klientów usług głosowych (własna sieć + WLR + LLU) wynosiła na dzień 30 czerwca 2010 r. 1,182 mln, co stanowiło wzrost o 1 proc. z poziomu 1,173 mln na dzień 31 marca 2010 r.

33 proc. klientów z usług głosowych korzysta poprzez sieć własną Netii. Łączny udział Spółki w rynku stacjonarnych usług głosowych wzrósł w ciągu ostatnich 12 miesięcy z 11 proc. do 12,1 proc.

Netia zamierza pozyskać w ramach wzrostu organicznego łącznie 1,225 mln klientów usług głosowych do końca 2010 r.

Netia niekwestionowanym liderem LLU w Polsce

Netia posiadała na dzień 30 czerwca 2010 r. 350 uwolnionych węzłów LLU z dostępem do około 2,9 mln linii i 73 tys. klientów.

Na dzień 5 sierpnia 2010 r. Netia posiada już 400 uwolnionych węzłów i planuje uwolnienie ponad 100 kolejnych do końca 2010 r.

źródło/autor: Ipo.pl