Krzysztof Rosiński Prezesem Zarządu Getin Noble Bank S.A.

W dniu 5 sierpnia 2010 roku Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Pana Krzysztofa Rosińskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Getin Noble Banku S.A. Zgodnie z ustawą Prawo bankowe oraz uchwałą Rady Nadzorczej Getin Noble Banku S.A. z dnia 5 marca 2010 roku, Pan Krzysztof Rosiński objął nowe stanowisko w momencie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Do tej pory Pan Krzysztof Rosiński pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu p.o. Prezesa Zarządu.

Pan Krzysztof Rosiński, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, absolwent Wydziału Finanse i Statystyka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studium Managerial Skills For International Business na INSEAD. Posiada uprawnienia maklera papierów wartościowych. Od 1994 roku ściśle związany z branża ubezpieczeniową i finansową. Współpracował z wiodącymi firmami ubezpieczeniowymi w Polsce m.in. w zakresie rozwoju projektów bancassurance. W latach 2007 – 2009 zasiadał w Zarządzie GETIN Holding S.A. Od stycznia do sierpnia 2010 roku, jako Wiceprezes Zarządu Getin Noble Bank S.A. pełnił obowiązki Prezesa Zarządu. Obecnie zasiada w Radach Nadzorczych m.in. Open Finance S.A., Noble Securities S.A., Fiolet – Powszechny Dom Kredytowy S.A., Noble Funds – TFI S.A., Getin International.

źródło/autor: Getin Noble Bank

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu