Prawie 3 tys. drużyn wzięło udział w młodzieżowych turniejach piłkarskich w ramach akcji „Wygraj z Visa!” prowadzonej przez Szkolny Związek Sportowy i organizację Visa Europe; turnieje odbyły się na 500 Orlikach w całej Polsce

Ponad 14,5 tys. uczniów szkół podstawowych wzięło udział w turniejach rozgrywanych w całej Polsce w ramach akcji Wygraj z Visa! – młodzieżowy turniej piłkarski. Rozgrywki były prowadzone na 500 boiskach Orlik równolegle z Mistrzostwami Świata FIFA w Piłce Nożnej 2010. Organizatorami akcji, prowadzonej pod honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki, były: Szkolny Związek Sportowy i system płatniczy Visa Europe. W akcję mocno włączyły się samorządy, na których terenie funkcjonują kompleksy sportowe „Moje boisko – Orlik 2012”, a przeprowadzili ją animatorzy, czyli fachowcy prowadzący zajęcia sportowe na tych obiektach.

Zaproszenie do udziału w akcji zostało skierowane do ok. 1200 samorządów, na terenie których znajdują się Orliki; do organizacji lokalnych turniejów zakwalifikowano 500 Orlików, które jako pierwsze przesłały do SZS swoje zgłoszenia. Głównymi nagrodami było 2 500 replik oficjalnej piłki adidas Jabulani™ Mistrzostw Świata FIFA w Piłce Nożnej* – taką piłkę dostał każdy z 5 zawodników zwycięskiego zespołu na każdym z 500 Orlików. Fundatorem piłek oraz nagród dla drużyn, które zajęły w swoich turniejach 2-gie i 3-cie miejsca była Visa Europe.

W turniejach wzięły udział zarówno reprezentacje szkolne, drużyny klasowe jak i tzw. dzikie drużyny. Taka formuła, zdaniem SZS, zwiększała zainteresowanie młodzieży. Jak podsumowuje SZS, w akcji Wygraj z Visa! udział wzięło łącznie 2 911 drużyn z całego kraju, przy czym większość zgłoszeń pochodziła z mniejszych miast i miejscowości. W całej akcji wzięło udział 14 555 uczniów szkół podstawowych w wieku do 13 lat. W lokalnych turniejach przeciętnie brało udział 5 – 6 drużyn, natomiast w niektórych miejscowościach rozgrywki były prowadzone między kilkunastoma, a nawet 24 drużynami.

„Uczestnictwo blisko 3 tys. drużyn to ogromny sukces; oddźwięk o podobnej skali zyskują zazwyczaj rozgrywki organizowane cyklicznie od wielu lat. Jak wynika ze sprawozdań animatorów, dla wszystkich dzieci udział w turniejach Wygraj z Visa!, rozgrywanych równolegle z odbywającymi się w RPA Mistrzostwami Świata FIFA w Piłce Nożnej, był wspaniałą, sportową przygodą. Repliki piłek adidas Jabulani to chyba najważniejsze sportowe trofeum, jakie można zdobyć” – stwierdził Wojciech Ziemniak, prezes Szkolnego Związku Sportowego. „Po raz pierwszy został zorganizowany cykl turniejów piłkarskich w całym kraju w oparciu o boiska Orlik 2012. Cieszymy się, że te kompleksy sportowe, współfinansowane przez samorządy oraz władze państwowe, zostały wykorzystane do wielkiej promocji piłki nożnej wśród młodzieży” – dodał Wojciech Ziemniak.

W turniejach wzięły udział Orliki ze wszystkich regionów kraju; najwięcej lokalnych rozgrywek zorganizowali animatorzy tych obiektów w województwach: wielkopolskim, gdzie odbyło się 81 turniejów, mazowieckim (46), kujawsko-pomorskim (38) i dolnośląskim (34). Sporo zgłoszeń nadeszło z województw o relatywnie małej liczbie ludności, jak np. warmińsko-mazurskie (32), lubuskie (27) i podlaskie (24). Nieco inaczej wygląda kolejność województw pod względem liczby uczestniczących drużyn – najwięcej drużyn rozgrywało mecze w województwach: wielkopolskim (451), pomorskim (246), mazowieckim (241), po 203 w kujawsko-pomorskim i lubelskim, warmińsko-mazurskim (197) i zachodniopomorskim (181).

Najwięcej drużyn zagrało na Orlikach w miejscowościach Objazd (24 drużyny) oraz Luzino (21 drużyn) w województwie pomorskim.

Na 19 spośród 500 Orlików odbyły się turnieje dla drużyn dziewczęcych, z czego aż cztery w woj. wielkopolskim, a trzy w woj. opolskim.

„Pomysł z turniejem Wygraj z Visa! był super. I te piłki z prawdziwych Mistrzostw Świata, które były główną nagrodą. Chłopaki walczyli jak lwy, dopingowani gorąco przez publiczność. Wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni, a nagrody wręczał sam dyrektor ds. sportu Gminnego Ośrodka Sportu” – stwierdził Paweł Szewczyk, animator i organizator turnieju w Raszynie w woj. mazowieckim.

„Jest zapotrzebowanie na tego rodzaju imprezy, a ta akcja to znakomita popularyzacja piłki nożnej. Od razu się zdecydowaliśmy na zorganizowanie turnieju dziewcząt, bo u nas one też grają. Dużym magnesem była ta wyjątkowa piłka adidas Jabulani” – powiedział Michał Czajczyński, animator Orlika w Gizałkach, w powiecie pleszewskim z województwa wielkopolskiego, które było najliczniej reprezentowane w akcji Wygraj z Visa! „W turnieju wzięły udział cztery dziewczęce zespoły szkolne; wygrała drużyna z Białobłot, a każda drużyna otrzymała dyplom” – dodał Michał Czajczyński.

Po turnieju animatorzy podkreślali zainteresowanie i wsparcie ze strony samorządów. W uroczystościach wręczania nagród najlepszym zespołom bardzo często udział brali wójtowie, burmistrzowie, przewodniczący samorządów i lokalne władze sportowe. W niemal 80% lokalnych turniejach samorządy fundowały dodatkowo dyplomy, medale i puchary dla uczestników.

Turnieje w wielu miejscach stały się katalizatorem dodatkowych inicjatyw. Np. w Nowym Dworze Mazowieckim Sławomir Krzeczkowski, organizator turnieju i nauczyciel WF w Zespole Szkół zainspirował dzieci do opracowania kroniki turnieju, w której m.in. wykorzystano zdjęcia z rozgrywek oraz skorzystano z pomocy Klubu Dziennikarskiego działającego przy szkole. Dziewczęta przygotowały reportaże ze zmagań chłopców i przeprowadziły wywiady, m.in. z zawodnikiem zwycięskiej drużyny Saracenów. Do promowania turnieju na Orliku w Zawoi w woj. małopolskim dzieci same namalowały plakat; powstała również fotograficzna kronika pokazująca otwarcie turnieju przez wójta, przedstawiająca drużyny, rozgrywki oraz uświetniający turniej zespół regionalny Juzyna z Zawoi.

„Jako współorganizatorzy postawiliśmy sobie cel, aby akcja Wygraj z Visa! była wspólną promocją sportu, gry fair play i wspaniałą zabawą dla młodzieży. Ze sprawozdań i napływających sygnałów z całego kraju wynika, że cel ten został osiągnięty” – stwierdził Jakub Kiwior, dyrektor Visa Europe w Polsce.

Koncepcja młodzieżowego turnieju piłkarskiego Wygraj z Visa! została oficjalnie zaaprobowana przez FIFA. W ten sposób polskie przedsięwzięcie dołączyło do grona wydarzeń, które organizacja Visa promuje w ramach swojego partnerstwa z FIFA.

Organizacja Visa posiada status Partnera FIFA oraz ogólnoświatowe prawa związane z szeroką gamą imprez organizowanych przez międzynarodową federację piłki nożnej, w tym Mistrzostw Świata FIFA w Piłce Nożnej 2010 i 2014.

* adidas i złożone z 3 pasów logo – zastrzeżone znaki towarowe adidas Group – użyte za zgodą właściciela. Jabulani – zastrzeżony znak towarowy adidas Group – użyty za zgodą właściciela.

źródło/autor: Szkolny Związek Sportowy

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu