Od współpracy zależy przyszłość Polski

„Siedziba prezydenta będzie miejscem otwartym. Od współpracy zależy rozwój i modernizacja kraju. Będę wspierał wszystkie inicjatywy służące gospodarce” – stwierdził w wygłoszonym w piątek orędziu prezydent Bronisław Komorowski. ”Prezydent powinien zabiegać o poparcie społeczne dla trudnych reform. Budując dla nich sprzyjający klimat może ułatwić naprawę finansów publicznych, służby zdrowia czy systemu emerytalnego. Te sfery gospodarki trzeba bowiem reformować z udziałem opozycji, partnerów społecznych, wykorzystując dialog i negocjacje” – komentuje Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan.

Prezydent zapowiedział, że chce powszechnego dostępu do pomocy prawnej, zwłaszcza dla ludzi ubogich. Zdaniem PKPP Lewiatan prezydent powinien pójść jeszcze dalej i powołać koalicję na rzecz budowy systemu tworzenia prawa, która opracowałaby zasady tworzenia dobrego prawa, w tym prawa gospodarczego, nie wymagającego ciągłych nowelizacji, jednoznacznego i zrozumiałego dla użytkowników. Prawo wadliwe krępuje ręce przedsiębiorców, naraża ich na wysokie koszty, a niekiedy prowadzi do bankructw. Poprawa jakości ustaw i przepisów to jedno z najważniejszych wyzwań w Polsce. Bez rozwiązania tego problemu trudno będzie poszerzać zakres wolności i reformować gospodarkę.

Prezydent Bronisław Komorowski stwierdził także w orędziu, że trzeba inwestować w infrastrukturę, utrzymywać w ryzach finanse publiczne i zwiększać nakłady na badania naukowe. W opinii Lewiatana prezydent powinien patronować reformie finansów publicznych, ale samo żonglowanie liczbami, wysokością deficytu nie przyniesie efektów. Stan finansów publicznych jest bowiem arytmetycznym, księgowym wynikiem nieefektywnych systemów: zabezpieczenia społecznego, podatkowego, opieki zdrowotnej, edukacji, sprawiedliwości, nieefektywnej administracji, ubogiego rynku pracy, złego stanu dróg, kolei i braku powszechnego dostępu do szerokopasmowego internetu, nadmiaru regulacji w gospodarce czy niedokończonej prywatyzacji.

„Prezydent mógłby również zaangażować się we wspieranie przedsięwzięć zmierzających do zmniejszenia o 25 proc. kosztów administracyjnych dla przedsiębiorstw do 2012 roku. Takie zobowiązanie złożył przecież nasz kraj wobec Unii Europejskiej. Pracuje nad tym Ministerstwo Gospodarki, jednak natrafia na bariery w trakcie współpracy z innymi podmiotami administracji publicznej. Prezydent powinien być pozarządowym, instytucjonalnym wsparciem dla tego ważnego przedsięwzięcia” – dodaje Henryka Bochniarz.

PKPP Lewiatan uważa, że obowiązkiem prezydenta jest wspieranie promocji Polski i polskiej gospodarki za granicą. Przed nami polska prezydencja w Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 r. I choć ranga prezydencji po przyjęciu Konstytucji Europejskiej jest inna, warto wykorzystać ją do promocji Polski, która dzielnie przetrwała kryzys. Tuż po zakończeniu prezydencji będzie Euro 2012. A spójnej koncepcji promocji naszego kraju nie ma. Projekt rozsądnej regulacji promocji liczy sobie już 6 lat i nadal nie ma go w Sejmie. Tymczasem Polska musi skuteczniej promować swoje osiągnięcia. Budowa wizerunku nowoczesnego, dynamicznego kraju ułatwi polskim przedsiębiorcom ekspansję na zagraniczne rynki. Uważamy, że koordynacja przez Prezydenta prac nad przygotowaniem spójnej, efektywnej strategii promocji Polski i polskiej gospodarki stworzyłaby możliwość wykorzystania szans, które przed nami stoją.

Prezydent powinien również patronować zmianom w Konstytucji, które trzeba wprowadzić zanim przystąpimy do strefy euro, reformie służby zdrowia, emerytur i sądownictwa. Powinien sprzyjać poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Trudne reformy, które czekają Polskę, będą możliwe do przeprowadzenia, jeśli uzyskają akceptację większości społeczeństwa. Czy taka akceptacja jest możliwa? Tak, jeśli prezydent zaangażuje się w organizowanie i prowadzenie wielkiej narodowej debaty w tej sprawie, w wyjaśnianie konieczności zmian i moderowanie procesu uzgodnień interesów dużych grup społecznych.

źródło/autor: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan