Mało polskich firm wprowadza innowacje

Tylko niewiele ponad 20 proc. polskich przedsiębiorstw wprowadza innowacje, średnia dla UE wynosi 39,5 proc., a w Niemczech przekracza 70 proc.

Jeszcze w 2006 roku prawie 60 proc. małych i średnich przedsiębiorstw uważało, że innowacje są im potrzebne, w 2007 roku było ich ok. 40 proc., a w 2008 roku odsetek spadł do 34 proc. „Dobra koniunktura rozleniwia. Gdy rośnie popyt, aby poprawić wyniki finansowe nie trzeba podejmować dodatkowego ryzyka jakim jest przygotowanie i wprowadzenie innowacji do praktyki. Nie ma silnych, rynkowych motywacji do zmian technologicznych, organizacyjnych, marketingowych i produktowych”- komentuje dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.

Takie zachowania firm wskazują, że większość nie myśli o przyszłości, budowaniu przewagi konkurencyjnej w oparciu o nowatorskie rozwiązania. Niska innowacyjność przedsiębiorstw, a zatem także gospodarki, stanowi zagrożenie dla długofalowego rozwoju gospodarczego kraju. Wraz z wyrównywaniem się kosztów pracy w państwach UE konkurencyjność naszych towarów, bez wzrostu innowacyjności, będzie malała.

Nieco optymizmu przyniosły jednak badania przeprowadzone przez PKPP Lewiatan i firmę Deloitte Sp. z o.o. w okresie od kwietnia do czerwca tego roku na reprezentatywnej grupie dużych przedsiębiorstw, zatrudniających od 250 pracowników. Okazało się, że nieznaczna poprawa koniunktury gospodarczej, która nastąpiła w pierwszej połowie 2010 roku, wpłynęła na zmianę w podejściu do innowacji. Firmy deklarowały, że zamierzają postawić na jakość, a ta wymaga zmian, czyli innowacji. Zmieniło się także postrzeganie czynników budujących pozycje konkurencyjną firm na rynku światowym i UE. O ponad 50 proc. wzrosło znaczenie jakości oraz innowacyjnego charakteru dóbr i usług. Przedsiębiorstwa coraz częściej też oceniają inwestycje w innowacje jako strategiczne.

„Cieszy, że polskie firmy zaczynają traktować innowacje jako szansę na realizację własnych ambitnych marzeń i pomysłów, skuteczne konkurowanie na rynku oraz wzrost wartości przedsiębiorstwa w długim okresie” – dodaje Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.

PKPP Lewiatan wraz z BRE Bankiem przy współpracy Dun and Bradstreet po raz piąty przygotowuje Ranking Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce. Efektem cyklicznego programu badawczego nad innowacyjnością polskiej gospodarki będzie wyłonienie zwycięzców w czterech głównych kategoriach: mikrofirmy, przedsiębiorstwa małe, średnie i duże. Dodatkowo nagrodzone zostaną firmy, które wyróżniają się ze względu na osiągnięcia w poszczególnych rodzajach innowacyjności – produktowej, procesowej, organizacyjnej i marketingowej. Docenione zostaną też przedsiębiorstwa, które wdrożyły innowacyjne rozwiązania przy wykorzystaniu funduszy unijnych. Zwycięzcom rankingu tradycyjnie wręczone zostaną Kamertony Innowacyjności. By wziąć udział w badaniu należy do 20 sierpnia br. wypełnić ankietę dostępną na stronie www.pkpplewiatan.pl lub www.innowacyjnefirmy.pl. Udział w badaniu jest bezpłatny.

źródło/autor: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan