Czy warto wdrażać ISO 9001?

Większość firm, które wdrożyły System Zarządzania Jakością ISO 9001, odpowiedziało „Tak”. Jakie problemy napotykają firmy podczas przygotowań do audytu certyfikującego, czy korzystają z pomocy wyspecjalizowanych firm i jakie korzyści, a jakie negatywne skutki wdrożenia dostrzegają?

Badanie zostało przeprowadzone w pierwszym kwartale 2010 r. wśród 509 firm z całej Polski, które w ciągu ostatnich 15 lat wdrożyły ISO 9001. Portal badań internetowych PB Online przebadał firmy z wielu branż (głównie przemysł, budownictwo i handel), o różnej wielkości zatrudnienia i przychodach. Mimo takiego zróżnicowania, większość firm (87%) wyraziła opinię, że opłaciło się im wdrożyć ISO 9001. Co więcej niemal połowa badanych zadeklarowała bezproblemowy proces wdrażania ISO, a kłopoty zgłosiło jedynie 35% respondentów.

Problemy z jakimi borykają się firmy wdrażające ISO to przede wszystkim opór pracowników wobec procesu wdrożenia oraz nadmiar procedur, instrukcji i formularzy. – Wraz ze wzrostem ilości zatrudnianych pracowników oraz wyższym przychodem firmy, znacząco wzrasta prawdopodobieństwo napotkania problemów. Jednak im wyższe przychody, większa liczba pracowników oraz dłuższy okres funkcjonowania firmy, tym opłacalność wdrożenia ISO 9001 oceniana jest lepiej – mówi Damian Dec z PB Online. Problemy pojawiające się podczas wdrażania normy nie mają więc większego wpływu na ocenę opłacalności przedsięwzięcia.

Najbardziej pozytywnie wdrożenie Systemu oceniły firmy z branży przemysłowej i usług ochrony zdrowia. Korzyści, jakie obserwują firmy po wprowadzeniu normy ISO 9001 to przede wszystkim podniesienie prestiżu firmy, usprawnienie obiegu dokumentów, poprawa jakości usług, komunikacji wewnętrznej i kontaktów z kontrahentami biznesowymi. Są również minusy: zwiększenie biurokracji, wzrost kosztów jednostkowych czy zmniejszenie wydajności pracy. Minusy dostrzega jednak tylko 15% respondentów.

Warto zauważyć, że w ciągu 15 lat objętych analizą w ramach badania, odsetek firm decydujących się samodzielnie wdrożyć ISO spadł z 71% do 35%. W 2008 roku aż prawie połowa badanych firm zleciła kompleksowe wdrożenie systemu firmie zewnętrznej. Blisko 80% respondentów jest zadowolonych ze współpracy z zatrudnioną firmą zewnętrzną, a ponad 1/3 twierdzi, że kontynuuje tę współpracę. Jednak firmy, które zdecydowały się na samodzielne wdrożenie certyfikatu, częściej uważają to za zdecydowanie opłacalne aniżeli respondenci, którzy w całości zlecili to firmom zewnętrznym.

Badanie zrealizowano metodą ankiety internetowej w serwisie www.pbonline.pl na próbie 509 przedsiębiorstw.

Katarzyna Muszyńska, PB Online

źródło/autor: PB Online

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu