Comarch wprowadza nowy produkt do swojej oferty – Comarch Bill Shock Prevention

Bill shock’ to określenie sytuacji, w której klient operatora otrzymuje rachunek znacząco wyższy niż zwykle, najczęściej w wyniku używania usług przesyłu danych w roamingu. Użytkownicy telefonów komórkowych często nie są świadomi, że określone aplikacje łączą się z Internetem automatycznie po ich uruchomieniu, a nawet jeśli mają świadomość, że korzystają z Internetu za granicą, mogą nie znać dokładnej wysokości opłat za określone formy aktywności w sieci. Jest to nowy i ważny problem dla operatorów, ponieważ takie sytuacje często prowadzą do składania reklamacji przez klientów. Nawet w sytuacji, gdy opłaty są zgodne z podpisaną umową, klient może być niezadowolony do tego stopnia, że zdecyduje się zmienić operatora.

Comarch Bill Shock Prevention ma pomóc operatorom mobilnym i wirtualnym (MVNO) zapobiegać sytuacji ‘bill shock’. Rozwiązanie to zostało opracowane w nawiązaniu do Regulacji (EC) Nr 544/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 18 czerwca 2009, które określa między innymi w jaki sposób operatorzy mają umożliwić swoim klientom kontrolowanie rachunków w roamingu.

– Wiedzieliśmy, jak bardzo ważne jest dodanie do naszej oferty rozwiązania, które pozwala kontrolować usługi głosowe, przesyłu danych oraz SMS w czasie rzeczywistym, zarówno w przypadku korzystania z nich lokalnie jak i w roamingu. W ten właśnie sposób wypracowaliśmy rozwiązanie Comarch Bill Shock Prevention. – mówi Krzysztof Kwiatkowski, Produkt Manager BSS, Comarch SA. – Rozwiązanie to pozwala operatorowi ustawiać limity wykorzystania usługi, a klient końcowy może zdecydować czy limit ten będzie wyrażony w megabajtach, minutach, czy w wartości pieniężnej. W momencie gdy wykorzystanie limitu osiąga 80 proc., klient jest o tym fakcie informowany i musi wysłać do operatora wiadomość zwrotną, że akceptuje kontynuację usługi i naliczanie za nią opłat. Jeśli potwierdzenie nie zostanie przez operatora otrzymane, usługa jest automatycznie odłączana i blokowana. W zależności od modelu biznesowego i usługi, interakcja z klientem końcowym może odbywać się przez SMS albo e-mail.

źródło/autor: Comarch