BIO-MED Investors S.A. kupił akcje WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.

BIO-MED Investors S.A. – wyspecjalizowany fundusz typu private equity inwestujący w spółki medyczne i biotechnologiczne – nabył 2,1 mln akcji zwykłych serii A spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. Akcje znajdowały się w posiadaniu Mariusza Muszyńskiego, przewodniczącego rady nadzorczej brokerskiej spółki. W związku z transakcją BIO-MED Investors stał się jednym ze znaczących akcjonariuszy spółki z 20 procentowym udziałem. Teraz liczy na wzrost wartości inwestycji związany z przejęciami planowanymi przez WDB BU.

– „Specjalizujemy się w inwestycjach w spółki medyczne i biotechnologiczne, jednak nie stosujemy metody ograniczania, jeśli chodzi o spółki działające w innych branżach, a spełniające przyjęte przez nas kryteria. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi jest spółką dobrze zarządzaną, posiadającą atrakcyjne plany rozwoju. Niedawno zadebiutowali na rynku NewConnect i są pierwszymi brokerami ubezpieczeniowymi na rynku alternatywnym, co również z naszego punktu widzenia jest zaletą. Zakupiliśmy 20 proc. akcji od Mariusza Muszyńskiego, założyciela WDB i nie wykluczamy stopniowego zwiększania zaangażowania. Szczególnie, gdy spółka zacznie realizować nakreślony niedawno plan przejęć w branży. To pozwoliłoby na skokowe zwiększenie generowanych przez nią wyników finansowych, a co za tym idzie również i wartości inwestycji.” – mówi Andrzej Trznadel, Prezes Zarządu BIO-MED. Investors S.A.

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. zadebiutowali na rynku alternatywnym 30. lipca podczas trzeciej edycji konferencji NewConnect Convention we Wrocławiu. Debiut poprzedziła prywatna emisja akcji, z której Spółka pozyskała 1,1 mln złotych. Zgodnie z przedstawioną podczas debiutu strategią Spółka szykuje się do przejęcia innego podmiotu.

– „Zyskaliśmy dużego inwestora, dzięki czemu nasz akcjonariat będzie stabilniejszy. Wraz z emisją akcji serii B blisko 9 proc. udziałów w WDB zaoferowaliśmy Inwestorom rynku NewConnect. Pozostałe 91 proc. było w rękach moich oraz założyciela spółki Mariusza Muszyńskiego. Zdecydowaliśmy, że odsprzeda on 20 proc. akcji ze swojej części. Wierzymy, że ten ruch pokaże również innym funduszom, że jesteśmy otwarci na inwestorów instytucjonalnych. Ponadto mamy jasno nakreśloną drogę rozwoju i chcemy konsekwentnie realizować naszą strategię, którą przedstawiliśmy w dokumencie informacyjnym. Jednym z jej elementów są przejęcia, obecnie jesteśmy na etapie rozmów z kilkoma brokerami.” – mówi Krzysztof Cichecki, Prezes Zarządu WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.

BIO-MED Investors S.A powstał pod koniec lipca br. z połączenia się funduszy BIO-MED Capital S.A. z Vesuvio Investors S.A. Jego prezesem został Andrzej Trznadel.

-„Bio-Med Investors S.A. będzie realizował dotychczasową politykę inwestycyjną BIO-MED Investors oraz Vesuvio Investors. Spółki portfelowe zamierzamy dobierać pod kątem generowanych przychodów i zysku netto, a także możliwości rozwoju dzięki naszemu zaangażowaniu.” – mówi Andrzej Trznadel, Prezes Zarządu BIO-MED Investors S.A.

źródło/autor: WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi