Randall Property wprowadza Home Staging

Randall Property jako pierwsza Agencja obrotu nieruchomościami w Polsce wprowadza usługę Home Stagingu. Za projekt odpowiada Grzegorz Pietrucha, stager z międzynarodowym doświadczeniem. Typowa inwestycja w Home Staging nie powinna przekraczać 1-1,5% wartości nieruchomości. Domy i mieszkania poddane temu procesowi sprzedają się znacznie szybciej, a często zdarza się, że ich ceny są o kilkanaście procent wyższe niż realna wartość przed stagingiem.

Home Staging to usługa pozwalająca na uwidocznienie i uwypuklenie naturalnego potencjału danej nieruchomości. Zakres stagingu rekomendowany jest zawsze przez doświadczonego specjalistę. Pozwala to na urealnienie wartości nieruchomości i nierzadko znacznie przyspiesza lub wręcz umożliwia jej efektywną sprzedaż.

– Home Staging to usługa, która w Polsce trafia na podatny grunt. Wielu właścicieli i najemców ma problemy ze znalezieniem klientów na swoją nieruchomość – Home Staging to rozwiązanie dla nich. Dane, z trudnego dziś rynku nieruchomości w USA wskazują, że niezależnie od kryzysu większość transakcji kupna i wynajmu dokonuje się wykorzystując sztukę Home Stagingu. Również europejscy pośrednicy zaszczepili to rozwiązanie na Starym Kontynencie potwierdzając jego skuteczność. Wdrożenie i rozwój usługi w ramach Randall Property będzie kontrolował Grzegorz Pietrucha, specjalista od wizerunku i sprzedaży nieruchomości, który posiada bogate zagraniczne doświadczenie w tej materii – powiedział Piotr Turalski, Dyrektor Zarządzający Randall Property.

Wielu właścicieli nieruchomości w Polsce boryka się z długotrwałą niemożnością sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Zwykle jest to efekt złego stanu technicznego lub mało atrakcyjnego wyglądu mieszkań i domów. Randall Property, wychodząc naprzeciw właścicielom takich nieruchomości, wprowadza usługę Home Stagingu, która polega na kompleksowym przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży lub wynajmu. Działania Home Stagingu będzie koordynował specjalista, który swoje doświadczenie zdobywał m.in. na najbardziej wymagającym brytyjskim rynku.

Od wielu lat zajmuję się inwestowaniem w nieruchomości i miałem okazję przekonać się na bazie własnych doświadczeń, że wartość nieruchomości zależy nie tylko od czynników obiektywnych, takich jak lokalizacja, powierzchnia czy nawet standard wykończenia, ale także od sposobu, w jaki nieruchomość będzie zaprezentowana przy sprzedaży lub wynajmie. Zrealizowane przeze mnie w Polsce projekty, dzięki którym sprzedawano i wynajmowano mieszkania szybko i osiągano ceny oscylujące w górnych granicach średniej, potwierdzają, że uniwersalne zasady Home Stagingu doskonale sprawdzają się także na naszym rodzimym gruncie, i że polski rynek jest gotowy na przyjęcie tej innowacji – twierdzi Grzegorz Pietrucha.

Home Staging to taki sposób przygotowania nieruchomości, który pozwala szybko i z powodzeniem przyciągnąć większą ilość potencjalnych najemców lub kupców oraz często osiągnąć cenę zgodną z oczekiwaniami sprzedającego. Home Staging to w porównaniu z wartością nieruchomości niewielka, lecz opłacalna inwestycja, polegająca na odpowiednim zaprezentowaniu największych zalet i pokazaniu naturalnego piękna domu lub mieszkania. Usługa niekiedy sprowadza się do bardziej zaawansowanych modernizacji i napraw, lecz zawsze jest szybką i efektywną metodą na przygotowanie nieruchomości do procesu sprzedaży.

– Efekt stagingu jest zwłaszcza widoczny w okresie dekoniunktury, kiedy pozwala zmniejszyć różnicę pomiędzy ceną transakcji a ceną oferty, a w niektórych przypadkach wręcz doprowadzić do pomyślnej transakcji. W Polsce staging jest już znany dzięki popularnym programom telewizyjnym jak „Dekoratornia” czy „House Doctor”. Te znane tytuły mają rzesze fanów, a ich porady znalazły zastosowanie w niejednym polskim domu. Teraz z pomocą profesjonalnego stagera będzie można skorzystać z takiej porady za pośrednictwem naszej Agencji – dodaje Piotr Turalski.

Idea Home Stagingu narodziła się w Stanach Zjednoczonych i obecnie zaledwie niewielki procent amerykańskich nieruchomości nie przechodzi tego procesu przed sprzedażą. Zdobywa też coraz więcej zwolenników w krajach Europy Zachodniej. Doświadczenia na bardziej rozwiniętych rynkach wskazują, że zwrot z inwestycji zasugerowanych przez specjalistę od Home Stagingu może być nawet 10 razy większy niż wkład. Do najbardziej opłacalnych inwestycji zalicza się „odgracanie” i sprzątanie, stylizację pomieszczeń, wpuszczanie do nich światła zewnętrznego oraz organizację ogrodu i przestrzeni znajdującej się przed domem. 98% pośredników w USA przyznaje, że Home Staging jest podstawowym i efektywnym narzędziem w procesie sprzedaży nieruchomości.

Usługa Home Stagingu w Randall Property obejmuje m.in. liftingi i rearanżację wnętrz, konsultacje kolorystyczne, naprawy oraz niewielkie modernizacje. Poza specjalistycznymi konsultacjami firma oferuje swoim klientom również kompleksową realizację projektu.

źródło/autor: Unicorn Media