Polski rząd poprawia skuteczność legislacyjną

Rząd lepiej realizuje plan legislacyjny niż w ubiegłym roku, wynika z najnowszej edycji „Barometru legislacyjnego”, raportu o pracach legislacyjnych Rady Ministrów w I półroczu 2010 r., wydawanego w ramach programu Ernst & Young „Sprawne państwo”.

Analiza stanu realizacji programu legislacyjnego Rady Ministrów na I półrocze 2010 r. pokazuje, że od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. rząd przyjął 42 ze 133 pierwotnie zaplanowanych projektów ustaw (czyli ok. 32 proc.). Nie licząc 76 projektów, które zostały przeniesione z II półrocza 2009, rząd przyjął 14 z 59 projektów „nowych” (czyli ok. 24 proc.). Rząd usprawnił też opracowywanie projektów o szczególnym znaczeniu dla polityki rządu. Do 30 czerwca 2010 r. 36 proc. projektów z tej listy zostało przyjętych przez Radę Ministrów.

Naszym zdaniem warto monitorować stopień wykonania programów legislacyjnych, ponieważ rzetelne wypełnianie obietnic legislacyjnych w nich zawartych sprzyja przewidywalności tworzenia prawa. Z kolei przewidywalność tworzenia prawa jest jednym z fundamentów demokratycznego państwa prawnego i stanowi miernik politycznej oraz organizacyjnej wiarygodności rządu – tłumaczy Tomasz Zalasiński, prawnik z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, współautor „Barometru legislacyjnego”.

Autorzy raportu podkreślają, że odsetek projektów przyjętych przez Radę Ministrów nie odzwierciedla faktycznego zaawansowania prac nad rządowymi projektami ustaw. Jeżeli uwzględnić 23 projekty, które zostały już rozpatrzone przez stały Komitet Rady Ministrów (KRM) lub Komitet do Spraw Europejskich Rady Ministrów (KSE), to stan realizacji programu prac legislacyjnych na I półrocze 2010 r. wynosi 65 projektów, a współczynnik skuteczności rośnie do 49 proc.

Podobnie jak w poprzednim okresie, rząd lepiej sobie radził z realizacją projektów „unijnych” niż „krajowych”. Raport wskazuje, że z 60 projektów „unijnych” zaplanowanych na I półrocze 2010 r. przyjęto 21 projektów (35 proc.), a z 73 „krajowych” przyjęto 21 (29 proc.).

Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Infrastruktury to resorty, które w największym stopniu zrealizowały plan legislacyjny w I połowie 2010 r. Biorąc pod uwagę tylko projekty „nowe”, to najlepsze wyniki osiągnęło Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Sprawiedliwości.

Natomiast plan w najmniejszym stopniu zrealizowały: Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Uwzględniając tylko projekty „nowe”, najsłabsze wyniki osiągnęły: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Kolejnym wnioskiem płynącym z raportu jest fakt, że od II połowy 2008 r. systematycznie spada liczba projektów ustaw przyjmowanych przez Radę Ministrów poza planem (w I połowie 2010 r. było 29 takich projektów). Najwięcej nieplanowanych projektów zgłosiły Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

źródło/autor: Ciszewski Financial Communications