Charytatywne sms-y wreszcie bez podatku VAT

Wejście w życie ustawy o zwolnieniu z opodatkowania VAT z charytatywnych SMS-ów kończy batalię Pracodawców RP o likwidację tego utrudnienia związanego z prowadzeniem działalności filantropijnej.

Utrzymywanie podatku VAT skutecznie zniechęcał wielu potencjalnych darczyńców od przekazywania pieniędzy na cele społeczne.

Pracodawcy RP przypominają, że wiele krajów europejskich nie czerpie korzyści podatkowych z filantropijnej postawy swoich obywateli. – Od dawna wskazywaliśmy na potrzebę właściwego uregulowania tej kwestii, tak by przekazywane przez abonentów sumy mogły w całości trafić na szczytne cele, a nie wzbogacać kasę fiskusa – mówi ekspert Pracodawców RP, Adam Kwaśnik.

Do tej pory osoba, która chciała za pomocą SMS, w wygodny sposób, przekazać darowiznę na jakiś szczytny cel, musiała liczyć się z tym, że kwota, która ostatecznie dotrze do potrzebujących będzie pomniejszona o wartość podatku VAT. Dla przykładu podczas XVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dzięki wysłanym SMS-om uzyskano ponad 3 mln zł. Z tej sumy ok. 650 tys. trafiło do kieszeni fiskusa.

Pracodawcy RP, jako organizacja społecznie wrażliwa, uważa że jednym z elementów budowania społeczeństwa obywatelskiego jest stworzenie przez państwo motywacji do jak największego zaangażowania w rozwiązywanie problemów społecznych. Jego rola powinna polegać na ułatwianiu podejmowania wszelkich inicjatyw temu służących, a przynajmniej nie przeszkadzania im – a nie szukania w tym obszarze dodatkowych wpływów podatkowych.

źródło/autor: Pracodawcy RP