Przejdź do treści

Blisko 50 materiałów dziennikarskich zgłoszonych do konkursu o wolontariacie „Tak! Pomagam”

Członkowie Kapituły ogólnopolskiego konkursu dla dziennikarzy „Tak! Pomagam” rozpoczynają ocenę kilkudziesięciu prac, rywalizujących o nagrody II edycji konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystej gali, która odbędzie się 20 września.

Kapituła Konkursu przyzna 9 nagród, po trzy w każdej z kategorii konkursowych – Prasa i Internet, Radio oraz Telewizja. Twórcy najwyżej ocenionych prac otrzymają nagrodę w wysokości 3 tysięcy złotych. Za zajęcie drugiego miejsca nagroda wyniesie 2 tysiące złotych, a za trzecie miejsce tysiąc złotych.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że II edycja konkursu cieszyła się równie dużym zainteresowaniem, jak ubiegłoroczna. Po pierwszym etapie oceny wiemy już, że nadesłane materiały, podobnie jak rok temu, są na bardzo wysokim poziomie. Widać wyraźnie, że wiedza dziennikarzy na temat wolontariatu jest coraz większa.” – powiedział Tomasz Trabuć, rzecznik prasowy Provident Polska.

Do konkursu „Tak! Pomagam” swoje prace zgłosili przedstawiciele 44 redakcji, w większości mediów drukowanych. Autorzy prac na temat wolontariatu reprezentują media ogólnopolskie, regionalne, lokalne, zarówno publiczne jak i komercyjne. W pierwszym etapie dwustopniowej oceny zostaną wyłonione najlepsze materiały, spośród których Kapituła wyłoni laureatów II edycji konkursu dla dziennikarzy „Tak! Pomagam”. O dacie i sposobie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani w drugiej połowie sierpnia.

Ideą konkursu „Tak! Pomagam” jest nagradzanie tych dziennikarzy, którzy dzięki specyfice swojej pracy mogą i chcą popularyzować wolontariat w Polsce. II edycja została zorganizowana również ze względu na duże zainteresowanie, jakim konkurs cieszył się w ubiegłym roku. Organizatorami konkursu są Provident Polska i Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie, będący jego Partnerem Merytorycznym.

Do 15 lipca dziennikarze mogli zgłaszać w trzech kategoriach tematycznych dowolną liczbę materiałów opublikowanych między 31 maja 2009 r., a 31 maja 2010 r. Opierając się na doświadczeniach zdobytych podczas ubiegłorocznej edycji – kiedy napłynęło dużo prac z mediów elektronicznych – została podjęta decyzja o rozdzieleniu telewizji i radia na dwie odrębne kategorie.

W skład Kapituły Konkursy wchodzą przedstawiciele organizatora, Centrum Wolontariatu, Rady programu wolontariatu pracowniczego Providenta „Tak! Pomagam” oraz laureatka ubiegłorocznej edycji konkursu Pani Ewa Stępniewicz z TVP Katowice.

źródło/autor: Lighthouse Consultants