Pracodawcy RP nie zgadzają się na zmiany ograniczające pełne odliczanie VAT od samochodów z kratką

Pracodawcy RP uważają, że wprowadzenie w życie proponowanych przez ministerstwo finansów zmian w ustawie o transporcie drogowym i VAT, ograniczające możliwość pełnego odliczenia VAT od samochodów osobowych kupowanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej i paliwa do nich naruszałoby zasadę neutralności – jedną z podstawowych reguł dotyczących podatku od towarów i usług.

Zasada neutralności polega na pomniejszaniu podatku do zapłaty o podatek naliczony, wynikający z faktur VAT, dokumentujących nabycie przez podatnika towarów i usług na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to tzw. prawo do odliczenia. – Brak możliwości pełnego korzystania z odliczenia będzie stanowić poważne obciążenie przedsiębiorców, szczególnie tych najmniejszych i opierających swój profil działalności na usługach związanych z transportem. Odbije się to niekorzystnie na ich kondycji finansowej oraz spowoduje wzrost cen świadczonych przez nich usług – podkreśla ekspert Pracodawców RP, Adam Kwaśnik.

Poza tym, częste zmiany zasad opodatkowania samochodów powodują nierynkowe zachowania ich nabywców, którzy decyzję kupna uzależniają od możliwości odliczenia VAT, przez co powodują „kołysanie się” wysokości popytu na rynku samochodowym.

Zwracając uwagę na to, że ograniczenia odliczenia są odejściem od podstawowych zasad, którymi rządzą – a przynajmniej powinny rządzić się – podatki obrotowe, Pracodawcy RP apelują o zaniechanie wprowadzania przepisów ograniczających możliwość odliczania VAT od samochodów z kratką.

źródło/autor: Pracodawcy RP