Malowane Komentarze do Pięcioksięgu

„Światło Midraszy” to cykl obrazów, które są malowanymi komentarzami autorki do cotygodniowego czytania z Pięcioksięgu Mojżesza. Jest to ta część Biblii, która dla Chrześcijan istnieje jako Stary Testament. Żydzi wciąż odnoszą się do tekstów Tory Pisanej i Ustnej, które od stuleci istnieją obok siebie. Obrazowo tłumaczy to rabin Samuel Rafael Hirsh stwierdzając, że Tora Pisana jest jak notatka z wykładu. Jeśli nie zna się wykładu, notatka pozostaje niejasna. Obydwa teksty są komplementarne i należą do żydowskiej tradycji.

Odkrywanie tradycji związanych z czytaniem Tory stało się dla Miry Żelechower – Aleksiun inspiracją w życiu osobistym i w pracy twórczej, a prezentowane na wystawie obrazy są tego dowodem. Malarstwo jest jednym z narzędzi, dzięki któremu artystka w sposób indywidualny i twórczy komentuje kolejne rozdziały (parasze) Tory. Na cykl „Światło Midraszy” składają się 53 obrazy, tyle ile mniej więcej jest czytań paraszy w roku. Jednak obraz to nie jedyna adnotacja do wybranego fragmentu każdego rozdziału. Cytaty z Pięcioksięgu opatrzone są ponadto osobistą refleksją autorki w formie pisanego komentarza. I właśnie one wraz z malarstwem tworzą spójną całość. Są indywidualną interpretacją przekazu Tory – duchowymi i artystycznymi Midraszami. Artystka sama wskazuje nam drogę zrozumienia swoich prac „Sześć lat temu rozpoczęłam malowanie cyklu obrazów, którego założeniem było ubranie w malarską formę moich rozważań i komentarzy do kolejnych czytań Tory. Moje obrazy są próbą pokazania, co znajduję znaczącego w tych tekstach. Każdy może szukać w tej Księdze nowych znaczeń i zmieniać się w trakcie zgłębiania tekstu. Chodzi o to, by nie zanikało w nas zdumienie i ciekawość, by nie stać się skamieliną, jak nie jest skamienieliną ta Księga.”

Mira Żelechower – Aleksiun urodziła się w 1941 roku w Millerowie. Dyplom w zakresie malarstwa architektonicznego otrzymała we wrocławskiej PWSSP (dzisiaj ASP) w roku 1966. Najbardziej konsekwentnie uprawia jednak malarstwo sztalugowe. Po podróży do Izraela, którą odbyła pod koniec lat 80., sięgnęła do korzeni, tradycji i przekazu religijnego. Jest jedną z najbardziej wyrazistych postaci wrocławskiego środowiska artystycznego. Jej prace były wielokrotnie wystawiane i nagradzane. Poza pracą twórczą Mira Żelechower – Aleksiun prowadzi aktywną działalność pozaartystyczną, głównie na rzecz pojednania chrześcijan i Żydów.

źródło/autor: Pałac Królewski we Wrocławiu