Kolejne obietnice premiera Tuska

Prezes Rady Ministrów zapowiedział dziś w Sejmie, że jesienią przedstawiony zostanie pakiet kilkudziesięciu ustaw, które będą towarzyszyły budżetowi. Wśród nich mają się znaleźć strukturalne reformy dotyczące m.in. cięć w administracji i kulejącej deregulacji. – Taka zapowiedź nie daje większych nadziei na to, że podwyżkom VAT będzie towarzyszyć reforma wydatków w potrzebnej skali – twierdzi ekspert Pracodawców RP, Piotr Rogowiecki.

Przypominamy, że remedium na stan finansów kraju miał być Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów 2010 – 2011. Ten zaprezentowany z wielką pompą dokument zawierał kilka ciekawych rozwiązań. Tyle tylko, że nie doczekał się realizacji.

Dziś mamy kolejne zapowiedzi. Rzeczywiście, cięcia w administracji są potrzebne, bo urzędników jest coraz więcej, a jakość ich pracy w wielu przypadkach woła o pomstę do nieba. – Może warto przyjąć w administracji model pracy stosowany w sektorze prywatnym, czyli wynagradzać przede wszystkim za jakość pracy. To powinna być główna przesłanka ustalania wynagrodzeń, a nie np. staż pracy – podpowiada ekspert Pracodawców RP, Piotr Rogowiecki.

Deregulację gospodarki miał zapewnić projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. W swej pierwotnej wersji stwarzał szansę na rzeczywiste ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej. Niestety jego każda kolejna wersja była uboższa i z planów ambitnej reformy zostało niewiele. Niemniej jednak projekt istnieje i trudno dziś odgadnąć, co Premier miał na myśli, mówiąc o owej deregulacji.

Zapowiadając kolejne działania w obszarze finansów państwa potrzebne jest przedstawienie jasnej, konkretnej ścieżki dojścia do: reformy systemu emerytalno-rentowego, która zmniejszałaby dotację budżetową do FUS. – Poza tym potrzebujemy zracjonalizowania KRUS oraz systemu opieki społecznej, przekierowanie wydatków na cele prorozwojowe oraz zmniejszenia udziału wydatków sztywnych w ogóle wydatków państwa – mówi Piotr Rogowiecki

źródło/autor: Pracodawcy RP