Głuche telefony komórkowe w uzdrowiskach

W czwartek, 5 sierpnia br., sejmowa podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym i uzdrowiskach ma głosować nad zmianą szkodliwych przepisów, które zakazują budowy stacji telefonii ruchomej na obszarach uzdrowiskowych, np. w Sopocie, Krynicy, Kołobrzegu, Ustce oraz części Krakowa.

Ustawa uzdrowiskowa nie pozwala na stawianie obiektów, które mogą utrudniać lub zakłócać przebywanie pacjentów na tym obszarze. Do tych niechcianych obiektów zaliczono właśnie stacje telefonii komórkowej. Dlatego w miejscowościach o statusie uzdrowiska, pomimo postępującego rozwoju technologii i usług, w dalszym ciągu działają przestarzałe urządzenia. Skutkiem tego jest brak sygnału odpowiedniej jakości i kłopoty z zasięgiem w celu uzyskania połączenia (m.in. z numerem alarmowym 112 ).Operatorzy nie mają tam możliwości świadczenia nowoczesnych usług, takich jak szerokopasmowy dostęp do Internetu. Trudności z zapewnieniem najwyższej jakości usług teleinformatycznych wystąpią też w czasie Euro 2012.

Zdaniem PKPP Lewiatan wystarczającym ograniczeniem możliwości lokalizacji urządzeń telekomunikacyjnych na obszarze całego kraju powinny być przepisy określające dopuszczalny poziom pól elektromagnetycznych w środowisku. Normy obowiązujące w Polsce należą bowiem do jednych z najbardziej rygorystycznych na świecie.

„Zakaz budowy stacji telefonii komórkowej w uzdrowiskach stanowi nieuzasadnioną barierę utrudniającą rozwój infrastruktury teleinformatycznej i powoduje ogromne opóźnienia technologiczne. Dlatego konieczne jest wniesienie takich poprawek do projektu ustawy, które zliberalizują zasady budowy urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne na terenach uznanych za uzdrowiska” – komentuje Krzysztof Kajda, ekspert PKPP Lewiatan.

Stanowisko Lewiatana dotyczące zniesienia zakazu wznoszenia stacji popierają m.in. Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz przedstawiciele Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

źródło/autor: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu