Quest Software wprowadza nową wersję Foglight

Firma Quest Software wprowadziła pod koniec lipca br. nową wersję rozwiązania do monitorowania wydajności aplikacji: Foglight for Application Performance Monitoring. Funkcjonalność Foglight została rozszerzona o dodatkowe możliwości, które zapewniają większą kontrolę oraz wsparcie dla aplikacji i operacji IT. Nowy produkt umożliwia szybkie uzyskanie wymiernych korzyści dla firmy. Pozwala zredukować koszty inwestycji i utrzymania nawet bardzo rozbudowanej infrastruktury IT, obejmującej fizyczne i wirtualne systemy, rozbudowane centra danych czy dodatkowe narzędzia innych firm przeznaczone do monitorowania środowiska IT.

„Foglight pozwolił uprościć proces zbierania i kategoryzacji naszych danych dosłownie w ciągu godziny.” – powiedział Brian Garavuso, wiceprezes ds. marketingu i CIO, Diamond Resorts International. „Większość podobnych narzędzi dostępnych na rynku wymaga skomplikowanej instalacji, sprawdzenia prawidłowego funkcjonowania, a także dużego zaangażowania użytkowników w poznanie narzędzia i jego obsługi. W przypadku rozwiązania Foglight wszystko przebiegło bardzo szybko, sprawnie i działało bezproblemowo natychmiast po instalacji.”

Rozszerzone możliwości User Experience Management dostępne w nowej wersji Foglight pozwalają firmom i instytucjom na bieżące zarządzanie dochodami online oraz współczynnikiem konwersji (CR – Conversion Rate) w czasie rzeczywistym. Foglight pomaga określić, jak użyteczność aplikacji, ich wydajność i funkcjonalność wpływają na zachowania zakupowe klientów oraz umożliwia analizę aktualnych trendów zakupowych.

„Najnowsza wersja Foglight to duży krok w kierunku łączenia funkcjonalności IT i biznesowych w jedną całość.” – powiedział Carl Eberling, wiceprezes i general manager ds. wirtualizacji i monitorowania, Quest Software. „Nowy Foglight pomaga działom IT w efektywnym zarządzaniu wydajnością aplikacji, jednocześnie dostarczając użytkownikom biznesowym możliwości poznania zainteresowań klientów, wzorców zachowań zakupowych i preferencji.”

Nowe funkcje Foglight:

  • Większa przejrzystość zarządzania: pozwala szybko wykonać zadanie przy pomocy łatwo konfigurowalnych dashboardów dostępnych także dla użytkowników biznesowych. Zapewnia wsparcie workflow w oparciu o role i wiele dodatkowych funkcji obsługiwanych metodą przeciągnij i upuść (drag & drop).
  • Subskrypcja alertów w oparciu o usługę: usprawnia zarządzanie dzięki powiadamianiu o zmianach w monitorowanym środowisku, które mają istotny wpływ na wybraną usługę i biznes.
  • Uproszczona instalacja, wdrożenie i utrzymanie: skraca „time to value” dzięki prostemu w obsłudze kreatorowi oraz przejrzystemu interfejsowi użytkownika. Foglight można zainstalować i skonfigurować w ciągu kilku godzin.
  • Większa efektywność: łatwa zamiana metryk Foglight na informacje, które są dostępne zrozumiałe dla wszystkich użytkowników biznesowych dzięki prostym w obsłudze kreatorom do tworzenia raportów.
  • Integracja z innymi narzędziami do monitorowania: Foglight można bezproblemowo zintegrować z alertami i danymi pochodzącymi z innych narzędzi do monitorowania lub eksportować dane pochodzące z Foglight do innych konsoli zarządzania, z których firmy już korzystają.

Dodatkowe informacje o Foglight: http://www.quest.com/foglight

źródło/autor: Quest-Dystrybucja

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu