Kurs akcji Novainvest SA na debiucie na NewConnect wzrósł aż o 32%

Novainvest SA – spółka inwestycyjno-doradcza, której działalność inwestycyjna koncentruje się na budowaniu portfela inwestycyjnego składającego się z młodych, dynamicznych spółek z obszaru nowych technologii teleinformatycznych – zadebiutowała na rynku alternatywnym warszawskiej GPW. Jest to 148. spółka notowana na alternatywnym rynku akcji GPW oraz 45. debiut w bieżącym roku na tym rynku.

„Aby wejść na rynek NewConnect, korzystaliśmy z pomocy wielu ludzi, którym chcemy bardzo serdecznie podziękować: w szczególności Inwestorom za zaufanie i objęcie oferowanych akcji, Autoryzowanemu Doradcy – Eficom SA za profesjonalną współpracę, Equity Investment – doradcy transakcyjnemu oraz DM Alior Banku za pomoc w uplasowaniu oferty, prawnikom za rzetelne porady prawne a także wszystkim innym podmiotom, które przyczyniły się do tak wspaniałego debiutu” – powiedział Wiceprezes Tomasz Bartel.

Model biznesowy Novainvest S.A. polega na inwestycjach w innowacyjne przedsięwzięcia na różnym etapie rozwoju, które związane są z rynkiem telekomunikacyjnym i informatycznym. Pomiędzy firmami, wchodzącymi w skład portfela inwestycyjnego spółki, stosowany jest efekt synergii, forma współpracy zmniejszająca koszty działalności. Większa wartość kapitału, jaki można uzyskać poprzez uruchomienie lub zwiększenie finansowania wybranego projektu spowoduje automatycznie wzrost sprzedaży i rentowności pozostałych spółek kontrolowanych przez Novainvest S.A. Jest to jedyny swego rodzaju sposób na wykorzystanie zależności występujące na rynku IT, aby spółka utworzyła portfel inwestycyjny o dużym potencjale rynkowym. Celem całej grupy jest uzyskanie ponadprzeciętnej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału.

W ramach przeprowadzonej oferty prywatnej spółka pozyskała łącznie 1,92 mln zł. Novainvest oferowała 769 104 akcji. Pozyskane środki pozwolą spółce na podjęcie realizacji nowych inwestycji oraz na dokapitalizowanie projektów z portfela.

  • Kurs odniesienia – 2,50 zł
  • Kurs otwarcia – 3,30 zł
  • Zysk na debiucie – 32%

Kapitalizacja instrumentów finansowych Spółki wprowadzanych do obrotu wynosi 19 422 760 zł, (według ceny emisyjnej akcji serii D).

Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu na NewConnect:

  1. 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
  2. 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
  3. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
  4. 769.104 (siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

źródło/autor: Novainvest

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu